• Українська
 • Русский

 На міжнародному рівні укладено діє на сьогодні ряд норм в сері забезпечення безпеки харчових продуктів, зокрема це Угода СОТ про застосування санітарних та фітосанітарних заходів. Угода   застосовується   до   всіх   санітарних    та фітосанітарних  заходів,  які  можуть прямо чи непрямо впливати на міжнародну  торгівлю.  Такі   заходи   повинні   розроблятися   та
застосовуватися відповідно до положень цієї Угоди.

З метою гармонізації українського законодавства з міжнародними стандартами у сфері якості харчової продукції було розроблено та введено в дію ряд нормативно-правових актів, основними з яких є:

І – Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

ІІ – Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

ІІІ – «Порядок проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам» затверджений Наказом Міністарства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016  № 39.

  

Основні положення законодавства України в сфері забезпечення якості харчових продуктів

 І. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (документ №771/97-ВР, чинний,  редакція від 04.04.2018р.)

Оператори ринку зобов’язані (ст.20-21)

– розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, а також забезпечувати належну підготовку з питань застосування постійно діючих процедур, що базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, осіб, які є відповідальними за ці процедури, під час виробництва та обігу харчових продуктів

НАССР (від. англ. Hazard Analysis and Critical Control Points) – це система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.

 • Оператори ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження, зобов’язані отримати експлуатаційний дозвіл на кожну окрему потужність до початку її експлуатації.
 • Державну реєстрацію потужностей зобов’язані виконати оператори, які здійснюють:
 • первинне виробництво харчових продуктів тваринного походження, а також пов’язану з ним діяльність, зокрема зберігання та поводження з первинною продукцією в місці первинного виробництва, за умови що при цьому істотно не змінюється стан такої продукції;
 • транспортування харчових продуктів тваринного походження, у тому числі тих, які потребують дотримання температурного режиму та не можуть зберігатися при температурі вище 10 °C, залишаючись придатними для споживання людиною;
 • зберігання харчових продуктів тваринного походження, які не потребують дотримання температурного режиму та можуть зберігатися при температурі вище 10 °C, залишаючись придатними для споживання людиною;
 • виробництво та/або зберігання харчових продуктів, інгредієнтами яких є виключно продукти рослинного походження та/або перероблені продукти тваринного походження;
 • експлуатацію закладів громадського харчування та закладів роздрібної торгівлі, що відповідають вимогам, встановленим Кабінетом Міністрів України. До моменту встановлення таких вимог цей виняток поширюється на всі заклади громадського харчування та заклади роздрібної торгівлі.
 • До 1 січня 2019 року всі тваринницькі підприємства повинні перейти на систему HACC

 ІІ. Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (документ 2042-VIII, чинний, поточна редакція — прийняття від 18.05.2017 діє з 04.04.2018 року)

 • перевірки підприємств харчової промисловості проводять без попереднього повідомлення, однак це суперечить Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», яким передбачено обов’язок держоргану попередити підприємство про перевірку за 10 днів до її початку.
 • (не стосується аудиту системи НАССР – аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР);
 • ризик-орієнтованим і буде проводитися з періодичністю, достатньою для досягнення цілей цього закону – підвищення безпечності продуктів. Тобто підприємства перевірятимуть залежно від ступеню ризику для життя і здоров`я людей. Наприклад, суб’єкт господарювання, який віднесений до високого ступеня ризику, буде перевірятися раз у квартал.
 • інспектори Держпродспоживслужби здійснюватимуть перевірки згідно з уніфікованим актом перевірки.
 • сума штрафу для юридичних осіб може досягати 70 тисяч гривень – залежно від скоєного правопорушення. Суми штрафів фіксовані й визначені у мінімальних заробітних платах (на 2018 рік встановлено мінімальна заробітна плата у місячному розмірі 3723 гривні), що знімає корупційні ризики та дозволяє уникнути можливості впливу перевіряючого на оператора ринку.
 • законом визначеноє 8 видів порушень із 19-ти, накладанню яких передує припис – письмова вимога посадової особи органу контролю про усунення порушення. Невиконання припису тягне застосування заходу адміністративного впливу у вигляді штрафу.
 • якщо оператор ринку не згоден із результатами першого лабораторного дослідження, він має право вимагати проведення так званого арбітражного дослідження, результати якого є остаточними.
 • Наразі наказом Мінагрополітики від 19.10.2015 № 397 затверджено Перелік референс-методик відбору зразків та їх досліджень (випробувань), що повинні застосовуватись в арбітражних дослідженнях об’єктів санітарних заходів, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 р. за № 1592/28037.

ІІІ. «Порядок проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам» затверджений Наказом Міністарства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016  № 39

визначає процедуру державної реєстрації потужностей, які використовуються на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів та не потребують отримання експлуатаційного дозволу;

– згідно Порядку Оператор ринку харчових продуктів (далі – оператор ринку), який провадить діяльність, що відповідно до вимог Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” не вимагає отримання експлуатаційного дозволу, зобов’язаний подати до територіального органу компетентного органу заяву про державну реєстрацію потужності, яка використовується на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів, відповідно до цього Порядку.

 

P.S.

ПРОЦЕДУРИ, ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЯКИХ ОПЕРАТОРИ РИНКУ МОЖУТЬ ЗВЕРНУТИСЬ ЗА ДОПОМОГОЮ:

п.п.2) ч.2 ст. 20 Закону 771: розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, а також забезпечувати належну підготовку з питань застосування постійно діючих процедур, що базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, осіб, які є відповідальними за ці процедури, під час виробництва та обігу харчових продуктів – розроблення, введення стандарту НАССР,

– підготовка з питань застосування осіб, які є відповідальними.

п.п.3) ч.2 ст. 20 Закону 771: надсилати компетентному органу повідомлення у випадках, передбачених частинами третьою – п’ятою цієї статті, і отримувати експлуатаційний дозвіл у випадках, передбачених цим Законом; – послуги з оформлення та подання до територіального органу Держпродспоживслужби заяви про отримання експлуатаційного дозволу.
п.п.4) ч.2 ст. 20 Закону 771: реєструвати потужності у випадках, передбачених цим Законом – послуги з оформлення та подання до територіального органу Держпродспоживслужби заяви про державну реєстрацію потужності.
п.п.5) ч.2 ст. 20 Закону 771: забезпечувати простежуваність та надавати інформацію, передбачену статтею 22 цього Закону; – клієнт – контроль («крок назад» – «крок вперед»).
п.п. 8) ч.2 ст. 20 Закону 771: забезпечувати безперешкодний доступ державних інспекторів, які здійснюють державний контроль, до потужностей під час роботи цих потужностей та дозволяти відбір зразків об’єктів санітарних заходів на зазначених потужностях, а також надавати на вимогу державного інспектора документи, необхідні для здійснення державного контролю; – юридичний та організаційний супровід під час здійснення державного контролю, підготування відповідей на запити.
п.п.9) ч.2 ст. 20 Закону 771: компенсувати відповідно до закону шкоду, заподіяну споживачам внаслідок споживання харчового продукту, якщо судом буде доведено причинно-наслідковий зв’язок між цією шкодою і діяльністю та/або бездіяльністю оператора ринку, крім випадків, установлених законом. – юридичний супровід в справах про відшкодування шкоди, захист прав та інтересів оператора ринку.

 

 

ТОВ "СЕРТИФІКАНТ", ЄДРПОУ 40777155 © 2015-2022 CERTIFICANT.org
https://certificant.org/uk/contacts/