• Українська
  • Русский

Вимоги до застосування екологічних маркувань та декларацій встановлені Міжнародною організацією стандартизації (ISO) і впроваджені в національній системі стандартизації шляхом гармонізації міжнародних стандартів серії ISO 14000 в 2002-2003 роках.

З 2011 року в зв’язку з затвердженням постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 №529 “Технічний регламент з екологічного маркування” – застосування екологічного маркування є об’єктом державного регулювання.

Відповідність продукції встановленим екологічним критеріям підтверджується сертифікатом екологічного маркування ISO 14024.

Згідно з вимогами цього Технічного регламенту, об’єктам господарювання на території України забороняється застосовувати нечітке або помилкове екологічне маркування, або екологічне маркування, яке можна неправильно зрозуміти, а також такі неперевірені написи, як «екологічно чистий», «екологічно безпечний», «екологічно сприятливий» тощо.

Екологічна сертифікація дозволяє провести комплексну оцінку продукції по її поліпшеним показникам безпеки та якості на всіх етапах життєвого циклу.

Право застосування екологічного маркування надається на підставі екологічного сертифікату.

Тобто, як ми бачимо, регулювання з отримання екологічного маркування забезпечують такі стандарти:

  1. ISO 14024 (ДСТУ ISO 14024) – «Екологічні марковання та декларації – Екологічне маркування типу I – Принципи та методи»
  2. ISO / TR 14025 (ISO / TR 14025) – «Екологічні марковання та декларації – Екологічні декларації типу III – Принципи та методи»

Запровадження стандарту ISO 14024 дозволяє уніфікувати і гармонізувати підходи регіональних та національних екологічних сертифікаційних систем, що діють в 60 країнах світу. Для українських товаровиробників наявність екологічних сертифікатів означає визнання результатів оцінки екологічних переваг продукції та права на застосування екологічного маркування на європейському та міжнародному рівнях. Це безумовно підсилює конкурентоспроможність їх продуктів на міжнародних ринках.

Натомість стандарт ISO 14025 дозволяє розраховувати екологічні показники  обраної одиниці продукції певної категорії на всіх етапах її життєвого циклу. Такі декларації мають форму технічного звіту та готуються незалежною експертною організацією на основі досліджень життєвого циклу конкретного виду і типу продукції.

Досвід Центру “Сертифікант”

Історія з еко маркування в нашій компанії почалася з ТОВ АПО МРІЯ. Клієнти звернулися за допомогою в сертифікації продукції – сир напівтвердий Гауда. Потім з’явилася потреба в сертифікаті управління безпечністю харчових продуктів в міжнародному органі сертифікації SIC, а вже згодом ми допомогли отримати еко-маркування.

Для того щоб отримати еко маркування, потрібно заповнити заявку і подати на розгляд до уповноваженого органу. Після розгляду, орган сертифікації виносить рішення про проведення сертифікації і подає список документів, які необхідно підготувати підприємству і задекларувати їх.

Окрім документів санітарних і дозвільних, без яких жодне підприємство не може вести діяльність в Україні, потрібно ще підготувати і впровадити частину документів, що стосуються системи екологічного управління за стандартом ISO 14001.

Після підготовки і подачі до органу всіх необхідних документів, проводиться аудит виробництва на відповідність стандарту ISO 14024. Після успішного аудиту приймається рішення і реєструється сертифікат. Він діє 3 роки з моменту видачі, при умові щорічного підтвердження.

Якщо ви бажаєте замовити екологічне маркування для вашого продукту чи запровадити міжнародні стандарти ISO 14024 та ISO 14025, напишіть чи зателефонуйте до нас в Центр “Сертифікант” і ми допоможемо вам отримати бажане.

ТОВ "СЕРТИФІКАНТ", ЄДРПОУ 40777155 © 2015-2022 CERTIFICANT.org
https://certificant.org/uk/contacts/