• Українська
 • Русский

З 20 вересня 2015 року системи якості (ISO 22000 / HASP) є обов’язковими для підприємств харчового ланцюжка в Україні, відповідно до Закону України «Про основні засади та вимоги до безпеки і якості харчових продуктів».
Стандарт ISO 22000 – «Системи менеджменту безпеки харчової продукції. Вимоги до організації, яка бере участь в харчовому ланцюжку », об’єднав вимоги стандарту ISO 9001 і принципи НАССР. Система НАССР (Аналіз Небезпек і Критичні Контрольні Точки (від англ. – Hazard Analysis and Critical Control Points) є сучасним способом управління, який систематично визначає специфічні ризики і заходи контролю для забезпечення безпеки харчових продуктів. Система визнана на світовому рівні і на сьогоднішній день в країнах Європейського Союзу, США, Канаді впровадження та застосування методики HACCP в харчовій промисловості є обов’язковим.

Головна відмінність ISO 22000 та HACCP полягає в тому, що HACCP є набором принципів, на основі яких організація, в залежності від своїх можливостей і зробленого вибору, може побудувати систему управління безпекою харчовими продуктами. ISO 22000 є стандартом, який побудований на принципах HACCP і задає структуру системи безпеки. Якщо організація застосовує ISO 22000, то її система безпеки харчових продуктів повинна містити всі елементи, зазначені в ISO 22000.

Крім зазначеного вище, ISO 22000 відрізняє від HACCP наступним:

ISO 22000 містить у собі чітке визначення області застосування, постановку цілей, аналіз робіт системи, управління процесами, документування, встановлення ефективної взаємодії зі споживачами, постачальниками і всіма зацікавленими сторонами. Так як побудований на основі структури ISO 9001.
Обов’язкове застосування циклу Plan-Do-Check-Act (Плануй, Дій, Контролюй, Коректуй) і восьми принципів менеджменту якості.
На відміну від HACCP, ISO 22000 є міжнародним стандартом. Сертифікація здійснюється за єдиними правилами, встановленими в міжнародних стандартах аудиту систем менеджменту (ISO 9000).

Сертифікація НАССР дає підприємству ряд внутрішніх вигод:

 • Основа НАССР – системний підхід, що охоплює параметри безпечності харчових продуктів на всіх етапах життєво циклу – від отримання сировини до використання продукту кінцевим споживачем;
 • Використання превентивних заходів, щодо виправлення шлюбу і відкликання продукції;
 • Однозначне визначення відповідальності за забезпечення безпеки харчових продуктів;
 • Безпомилкове виявлення критичних процесів і концентрація на них основних ресурсів і зусиль підприємства;
 • Значна економія за рахунок зниження частки браку в загальному обсязі виробництва;
 • Документально підтверджена впевненість щодо безпеки продуктів, що виробляються, що особливо важливо при аналізі претензій і в судових розглядах;
 • Додаткові можливості для інтеграції з ISO 9001.

Із зовнішніх переваг впровадження HACCP можна назвати наступні:

 • Підвищується довіра споживачів до продукції, що виробляється;
 • Відкривається можливість виходу на нові, в тому числі міжнародні ринки, розширення вже існуючих ринків збуту;
 • Додаткові переваги при участі в важливих тендерах – підвищується конкурентоспроможність продукції підприємства;
 • Підвищення інвестиційної привабливості;
 • Зниження числа рекламацій за рахунок забезпечення стабільної якості продукції;
 • Створення репутації виробника якісного і безпечного продукту харчування.
ТОВ "СЕРТИФІКАНТ", ЄДРПОУ 40777155 © 2015-2022 CERTIFICANT.org
https://certificant.org/uk/contacts/