• Українська
  • Русский

Перелік документів системи HACCP (ХАСП)

які необхідно розробити та впровадити оператору ринка харчової продукції для успішного проходження державних перевірок від Держпродспоживслужби

Документ системи

Умовна група документів
1 Звіт з діагностичного аудиту Початкові елементи НАССР
2 Наказ про створення групи НАССР
3 Положення про групу НАССР
4 Лист-зобов’язання вищого керівництва
5 Наказ про проведення навчання
6 Протокол про проведення навчань (наприклад – сертифікат)
7 Політика у сфері безпечності харчової продукції
8 Цілі у сфері безпечності харчової продукції
9 Теми засідань групи НАССР
10 Протоколи зборів групи НАССР
11 Організаційна структура
12 Робочі інструкції
13 Посадові інструкції
14 Інструкція для відвідувачів
15 Графік прибирання і реєстрація Журнали (протоколи) та переліки
16 Журнал контролю технологічних процесів
17 Журнал реєстрації дезінсекції і дератизації
18 Журнал реєстрації ремонтних робіт
19 Журнал обліку крихких і тих, що б’ються предметів
20 Перелік інвентаря для прибирання
21 Перелік мийних і дезінфікуючих засобів
22 Перелік постачальників/виробників
23 Журнал відвідувачів
24 Журнал здоров’я
25 Перелік співробітників, що проходять медогляд
26 Описи сировини  Описи “Скелет ХАСП”
27 Описи продукції 
28 Описи пакувальних матеріалів
29 Технологічні карти/інструкції 
30 Блок-схеми виробництва
31 Протокол аналізу небезпечних факторів
32 План(и) НАССР
33 Методика визначення критичних контрольних точок (ККТ) Методики
34 Протокол визначення критичних контрольних точок (ККТ)
35 Методика моніторингу критичних контрольних точок (ККТ)
36 Методика управління протоколами
37 Методика управління документацією
38 Програма-передумова системи НАССР щодо належного планування виробничих, допоміжних та побутових приміщень Програми – передумови (ППУ) (санітарні норми та правила)

    основні умови безпечності харчових продуктів та діяльність, необхідні для підтримання гігієни навколишнього середовища у всьому харчовому ланцюгу і придатні для виробництва та постачання безпечних кінцевих продуктів і безпечних харчових продуктів для споживання людиною, а також поводження з ними
39 ППУ щодо стану приміщень, обладнання, проведення ремонтних робіт, технічного обслуговування обладнання, калібрування, а також заходів щодо захисту харчових продуктів від забруднення та сторонніх домішок
40 ППУ щодо планування та стану комунікацій (вентиляції, водопроводів водопостачання та водовідведення, електро- та газопостачання, освітлення тощо)
41 ППУ щодо безпечності води, льоду, пари, допоміжних матеріалів для переробки (обробки) харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами
42 ППУ щодо чистоти поверхонь, процедур прибирання виробничих, допоміжних, побутових приміщень та інших поверхонь
43 ППУ щодо здоров’я та гігієни персоналу
44 ППУ щодо поводження з відходами виробництва та сміттям, їх збору та видалення з потужності
45 Програма-передумова системи НАССР щодо контролю за шкідниками, визначення виду, запобігання їх появі, засобів профілактики та боротьби
46 Програма-передумова системи НАССР щодо безпечного зберігання та використання токсичних сполук та речовин
47 ППУ щодо специфікації і контролю постачальників
48 ППУ щодо зберігання та транспортування
49 ППУ щодо контролю технологічних процесів
50 ППУ щодо маркування харчових продуктів та поінформованості споживачів
51 Документована процедура щодо ідентифікації та простежуваності Постійно діючі процедури НАССР
52 Документована процедура щодо коригувальних дій
53 Протокол оцінки компетентності персоналу
54 План і протокол проходження навчання персоналом
55 Документована процедура проведення внутрішніх аудитів Система постійного поліпшення (внутрішні аудити)
56 Наказ про проведення внутрішніх аудитів і призначення групи ВА
57 План-графік проведення внутрішніх аудитів
58 Програма проведення внутрішніх аудитів
59 Опитувальна анкета для внутрішніх аудитів
60 Звіт за внутрішнім аудитом
61 Бланк (або протокол(и) за наявності факту) невідповідності
62 Зведена таблиця матричного аналізу невідповідностей
63 Бланк (або протокол(и) за наявності факту) коригувальних дій

Приклад розробленого пакету документації системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) HACCP (ХАССП) для закладу ресторанного господарства “Cloud Garden”, м. Вінниця

Потрібна консультація експерта? Не гайте Ваш час - замовляйте консультацію!

Ви отримуєте відповідь впродовж десяти хвилин

w

Ви отримаєте консультацію експерта, а не "менеджера"

Ви 100% будете здивовані нашим сервісом

Оберіть тему:

ТОВ "СЕРТИФІКАНТ" ЄДРПОУ 40777155 © 2015-2020 CERTIFICANT.org
https://web-art.club/