• Українська
  • Русский

Компанія Сертифікант допомагає
розробляти, впроваджувати та сертифікувати
системи менеджменту якості за стандартом ISO 9001:2015
в понад ніж 33-х сферах бізнесу

Мы помогаем разрабатывать, внедрять и сертифицировать системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2015 бизнесам любой величины и вида деятельности

Завдяки нашій роботі, Ви зможете легко отримати сертифікат
в українській або міжнародної системи сертифікації
від акредитованого органу з надійною діловою репутацією

Самый частый вопрос:
“Как получить сертификат под ключ?”

Определяем цели

проводим ВНЕДРЕНИЕ
ISO 9001
Внедрение системы качества — это процедура, в результате которой компания начинает систематически и осознанно выполнять требования (предписания) этого стандарта в объеме, достаточном для того, чтобы ее продукт (результат деятельности) соответствовал ожиданиям потребителя.
заказываем
СЕРТИФИКАЦИЮ ISO 9001
Сертификация системы качества — это процедура, в результате которой уполномоченный орган оформляет Сертификат по национальному или международному стандарту ISO 9001. Процедура сертификации имеет ряд этапов, такие как аудит документов и аудит «на месте»

Получаем сертификат ISO 9001

Найчастіше питання від 95% замовників:
Як отримати сертифікат ISO 9001 під ключ?

Визначаємо
цілі

проводиться
ВПРОВАДЖЕННЯ
системи
Впровадження системи якості – це процедура, за результатом якої, компанія починає систематично та усвідомлено виконувати вимоги стандарту ISO 9001:2015 в обсязі, що є достатнім та необхідним для того, щоб її продукт (або послуга або робота) відповідав вимогам та очикуванням споживачів.
Саме здатність компанії виробляти продукт (або надавати послугу) й перевіряється аудиторами органу сертифікації при аудиті (етап №1)
замовляється
CЕРТИФІКАЦІЯ
системи
Сертифікація системи якості – це процедура, в процесі якої, уповноважений (акредитований) орган сертифікації проводить аудит, а у разі позитивних результатів – оформлює та видає сертифікат, що підтверджує відповідність системи вимогам національного (ДСТУ ISO 9001:2015) або міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Процедура сертифікації має ряд етапів та достатньо жорсткі правила. Деталі ви можете дізнатися у нашій консультації або на сайті.

отримуємо
сертификат

Сертифікат підтверджує, що компанію систематично перевіряють на наявніть діючої системи та ця перевірка була успішною. У разі непроходження наглядових аудитів, дію сертифікат спочатку призупиняють, а нарешті і анулюють сертифікат, що був виданий.

Как проходит внедрение и сертификация

по стандарту ISO 9001 “под ключ”

Предоставляем необходимый объем консультаций по стандарту ISO 9001

1. Вы обращаетесь в Сертификант любым удобным способом
2. Наш специалист уточняет важные моменты и отвечает на Ваши вопросы
3. Проводим расчет и отправляем Вам индивидуальное коммерческое предложение
4. Вы выбираете самый подходящий вариант работы

Результат: заказчик, четко понимающий порядок, сроки, стоимость и варианты по внедрению и/или сертификации систем качества.  Без размазывания пюре по тарелке 🙂

Скрепляем документально наши договоренности

1. Вы принимаете решение о сотрудничестве и его формате
2. Мы согласовываем и подписываем договор
3. Вы проводите предварительную оплату работ
4. Мы согласовываем параметры диагностического аудита: дата, время, участники

Результат: решение о сотрудничестве и согласованный план работ, закрепленные в договоре об оказании соответствующих услуг

Проводим внедрение системы качества (подготовка к сертификации)

1. Проводится диагностический аудит и формируется отчет по аудиту = план работ
2. Проводится обучение по вопросам Системы менеджмента качества‎
3. Готовятся документы и доводятся до рабочего состояния и удобного формата
4. Проводится обучающий «Внутренний аудит» внедренной системы и формируется отчет по аудиту

Результат: на предприятии заказчика в обозначенных рамках проекта внедрена и задокументирована система качества

Проводим сертификацию с оформлением и выдачей сертификата ISO 9001

1. Мы готовим документы для проведения сертификации
2. Вы проходите сертификационный аудит системы ISO
3. Мы подготавливаем и согласовываем проект Вашего сертификата
4. Мы регистрируем сертификат в реестре, получаем его оригинал

Результат: полученный сертификат на систему ISO, оформленный в органе сертификации с надежной репутацией, помогающий Вашему бизнесу достигать новых высот в пиаре, маркетинге, тендерах

Покроковий алгоритм впровадження та сертифікації
за стандартом ISO 9001:2015 від компанії Сертифікант

1) Надаємо необхідний об’єм консультацій та роз’яснень щодо стандарту

1. Ви звертаєтесь в Сертифікант будь-яким зручним способом
2. Наш консультант уточнює важливі моменти та надає відповіді на Ваші запитання
3. Проводимо розрахунок та надсилаємо Індивідуальну Пропозицію
4. Ви обираєте найбільш відповідний варіант роботи та орган сертифікації

Результат:

Замовник, що розуміє порядок, строки, вартість та варіанти розробки (впровадження) та сертифікації систем якості саме його бізнеса. Детально, але без розмазування пюре по тарілці 🙂

2) Скріплюємо наші домовленості у Договорі

1. Ви приймаєте рішення о нашої співпраці та його форматі
2. Ми готуємо, узгоджуємо договір (доречі, наш типовий договір на 6 сторінках)
3. Ви проводите попередню оплату першого етапу – діагностичного аудиту
4. Після отримання платежу, ми узгоджуємо параметри аудиту – дата, час, учасники

Результат:

Рішення про співпрацю та узгоджений план робіт за проектом, що закріплений у договорі про надання консалтингових послуг від компанії Сертифікант

3) Проводимо розробку системи ISO 9001 (підготовка до сертифікації)

1. Проводиться діагностичний аудит і формується звіт за аудитом = план робіт
2. Проводиться навчання за стандартами ISO 9001 та ISO 19011
3. Розробляються документи, доводяться до робочого стану і зручного формату
4. Проводиться навчальний «Внутрішній аудит» впровадженої системи

Результат:
Підготовлена до сертифікації система якості, що розроблена (задументована) та впроваджена на підприємстві замовника в позначених рамках проекту

4) Проходимо сертифікацію з оформленням та видачею сертифікату ISO

1. Готуються документи для проведення сертифікації (Заявка, Опросна анкета…)
2. Проводиться сертифікаційний аудит системи на відповідність ISO 9001
3. Готується та узгоджується проект Вашого сертифікату (зокрема “галузь”)
4. Сертифікат проходить реєстрацію у Реєстрі та передається Замовникові

Результат:

Сертифікат ISO 9001:2015, що оформлений у відповідності до правил та норм сертифікаційної діяльності від акредитованого (уповноваженого) органу сертифікації з надійною діловою репутацією, який допомогає Вашому бізнесу досягати нових висот у піарі, маркетингу, перемагати в тендерах та у ринкової конкуренції …
поки Ваши конкуренти думають та вагаються  

Основні кроки (етапи) розробки та впровадження
Систем Менеджменту Якості (СМЯ) 

Этап проекту

Результати этапу

1) Діагностичний аудит

За результатами роботи з нашим експертом (аудитор-консультант) та зі Звіту, Ви будете знати все, що необхідно зробити в компанії для того, щоб відповідати вимогам стандарту ISO 9001:2015.

Стандартний строк аудиту:  1 робочий день
Результат: “Звіт із диагностичного аудиту”, що включає перелік рекомендацій по впровадженню СМЯ

2) Навчання персоналу

Навчання персоналу – не тільки важливий, але й насамперед – обов’язковий етап впровадждення системи.
Ключові теми навчання:
– що таке системи якості та навіщо взагалі вони потрібні;
– процесний та системний підхід до бізнесу;
– порядок впровадження систем;
– документована інформація: як та що треба документувати;
– як перевіряється робота системи: внутрішні та зовнішні аудити СМЯ.

Дуже важливо сформувати розуміння про призначення та важливості СМЯ в робті бізнесу.
По закінченню навчання – обов’язкове тестування, а за позитивних результатах – оформлення сертифікатів.
Стандартний срок навчання: 1 робочий день
Результат: сертификати координаторів та внутрішніх аудиторів СМЯ

3) Розробка документації

Відповідно до вимог стандарту, на підприємстві необхідно розробити документи, які закріплюють зони відповідальності, зокрема – кому, коли та що діяти для того, щоб забеспечення безперебійної роботи було постійним.
Тобто, щоб забеспечення якості відбувалося постійно, увесь час, а не тільки тоді, коли добрий настрій, або поруч керівництво, або перед перед якоюсь перевіркою….
В процесі етапу “Розробка документації” (або “Документування бізнес-процесів”) фахівці Вашої групи якості розберуться у всіх найважливіших питаннях, отримують й розуміння й практичний досвід та навик розробки та впровадження документації (документування інформації).
Стандартний строк розробки: залежить від багатьох факторів і може бути від 7 до 60 календарних днів.
Результат: документація системи якості, що підтверджує можливість та факт функціювання СМЯ згідно вимог стандарту ISO 9001:2015

4) Внутрішній аудит

Задача цього етапу – перевірити як функціонує система, тобто на скільки виконуються вимоги стандарту ISO.
ISO 9001:2015.
Проведення та оформлення результатів внутрішніх аудитів — це стовідсоткова вимога стандарту ISO 9001:2015.
В процесі нашої співпраці, ми навчимо плануванню та проведенню внутрішніх аудитів, покажемо як він проводится та доможемо оформити результуючі документи – Протоколи невідповідностей, Звіт тощо.
Стандартний строк виконання: 1 робочий день
Результат: Звіт з внутрішнього аудиту, Протокол аналізу з боку вищого керівництва.

ЯКА БУВАЄ СЕРТИФИКАЦІЯ ISO 9001

“НацІональна”

Це сертифІкацІя, що виконується органом сертифікації, що акредитован в Україні
(в НААУ)

Стандарт ДСТУ ISO 9001:2015

Получите сертификат ИСО 9001-2015 государственного образца Для участия в тендерах и аттестации в строительстве
СертифІкат за національним стандартом ДСТУ ISO 9001:2015 в національній системі отримують переважно для роботи (співпраці тощо) у межах України.

Частійш за все, такий сертифікат отримують у випадках, коли треба виконати вимоги контрагентів, (в т.ч. у тендерах) із найменшими витратами.

“Міжнародна”

Це сертифІкацІя, що виконується органом сертифікації, що акредитован за кордоном. (наприклад Німеччина)

Стандарт ISO 9001:2015

Получите сертификат ИСО 9001-2015 государственного образца Для участия в тендерах и аттестации в строительстве
Сертифікат за міжнародним стандартом ISO 9001:2015 в міжнародних системах замовляють для демонстрації іміджу максимально стійкого та надійного постачальника (товарів/послуг).

Наприклад, сертифікати від TUV відомі та визнаються по всій планеті, чого, нажаль не можна сказати а ні про сертифікати з України, або СНД, або навіть з азіатських країн.

Сфери діяльності, у яких ми можемо впровадити систему
та забеспечити сертифікацію за стандартом ISO 9001

Виробництво

 

Послуги

 

Роботи

 

Торгівля

 

Віди діяльності, у яких ми маємо досвід
впровадження та сертифікації систем за стандартом ISO 9001

Будівництво будівель, споруд, промислових об'єктів

 

Послуги з ремонту, обслуговуванню, наладці

 

Електромонтажні та пусконалагоджувальні роботи

 

Проектування будівель, споруд, промислових об'єктів

 

Проектування, монтаж, обслуговування інженерних мереж та систем

 

Протипожежні системи, системи та обладнаяння для пожежогасіння

 

Машинобудування (виробництво деталей, вузлів і механізмів)

 

Виробництво, обслуговування та ремонт транспортних засобів

 

Виробництво гум, пластмас, інших полімерів та виробів з них

 

Виробництво та обіг лікарських засобів, БАДів та добавок

 

Металургія, обробка чорних та кольорових металів

 

Виробництво будівельних материлов і комплектуючих

 

Виробництво та обіг харчової продукції

 

Виробництво та обіг медичних виробів

 

Медичні послуги (клініки, лабораторії, санаторії)

 

Оптова та роздрібна торгівля, зберігання, логістика

 

Послуги громадського харчування (HoReCa)

 

IT-послуги, веб-сервіси, виробництво комп'ютерної техніки

 

Виробництво альтернативні палив (рідки, тверді, газоподібні)

 

Освітні та тренінгові послуги, послуги з перекладів

 

Охоронні послуги, пультова охорона, юридичні послуги

 

Клінінг, боротьба з шкідниками, санітарна обробка

 

Дизайн, поліграфія, реклама, друкарські послуги

 

Товари та послуги для дітей, а також їх батьків (дошкільна освіта тощо)

 

А навіщо взагалі впроваджують системи
та отримають сертифікати
 ISO?

o

Участь та перемоги в тендерах

Наявність системи та сертифікату за стандартом ISO 9001:2015 дуже часто є обов’язковою умовою тендерів. Особливо для послуг та робіт

Збільшення обсягів та якості продажів

Наявність сертіфіката збільшеє рівень довіри до компанії і якості її діяльності – це спрощує процес продажів та може смініти ЦА

Виконання вимог міжнародних компаній

Наявність сертифіката ISO 9001 нерідко є обов’язковою умовою контрактів з великими міжнародними компаніями

Умови сбуту через торгові мережі

Контракт з деякими торговими мережами можна отримати тільки після “аудиту постачальника”, що заснован на вимогах стандартів ISO

Випадки, за якими є обов’язковим
впровадження систем управління

Система Сертифікація
1. Медична діяльність закладом вищого акредитаційного рівня система управління якістю (ISO 9001) Обов’язкова
2. Навчання, мед.огляди і працевлаштування моряків система управління якістю (ISO 9001) Обов’язкова
3. Виробництво та/або обіг виробів медичного призначення ISO 13485 Добровільно
4. Виробництво, обіг харчової продукції, послуги громадського харчування система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (HACCP) Добровільно
5. Провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками система управління якістю Добровільно

Наша особливість – наявність знань та досвіду, необхідних для того, щоб донести Замовникові інформацію про застосування стандартів ISO та навчити ними користуватись незалежно від форми власності, виду діяльності та розміру компанії з урахуванням необхідностей та можливостей безпосередньо взятого бізнесу.

У нас Ви дізнаєтеся по те, як можна досягати необхідні результати без зайвих витрат, але при цьому уникаючи “пастки економії” та поширені випадки шахрайства в сфері оцінки відповідності систем ISO.

Ключові якості компанії СЕРТИФІКАНТ

1. ВПЕВНЕНІСТЬ

Фіксуємо зобов’язання сторін
у Договорі. Завдяки цьому,
ми гарантуємо результат.

2. ДОСТУПНІСТЬ

Працюємо по всій Україні,
а також маємо власних
експертів у п’яти областях

3. ЗРУЧНІСТЬ

Зрозуміло та зручно надаємо
наші відповіді на запитання:
як за формою, так і за змістом

4. ІНДІВІДУАЛЬНІСТЬ

Підготуємо індивідуальний
план та параметри Проєкту,
виходячи з означених цілей

1. УВЕРЕННОСТЬ

Фиксируем обязательства сторон
в Договоре. Благодаря этому,
мы гарантируем результат.

2. ДОСТУПНОСТЬ

Работаем по всей Украине,
а также имеем собственных
экспертов в пяти областях

3. УДОБСТВО

Понятно и удобно предоставляем
наши ответы на запросы:
как по форме, так и по содержанию

4. ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Подготовим Ваш индивидуальный
план и параметры Проекта
исходя из поставленных задач
Заказывайте консультацию по внедрению и сертификации ISO 9001

Оперативность:

Отвечаем на заявку в
течение десяти минут
w

Экспертность:

Консультацию дает
эксперт с опытом

Особенность:

Ориентируем в тонкостях
получения сертификата

Интересующий вопрос:

Економте Ваш час: замовляйте експертну консультацію!

"Реакція" - до 10 хвилин

 
w

Консультують експерти

 

Клієнт-орієнтовний сервіс

 

Мене цікавить:

Звернить Вашу увагу на
нюанси, що пов’яазані з ISO 9001

Как оценить
Сертифікат видається тільки за стандартом ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015) це правильно
Сертифікати за стандартом ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009) недійсни з 18.09.2018 застаріло! Липа!
Сертифікати за стандартами ISO 9002 и ISO 9003 застаріло! Липа!
Сертифікати за стандартами ISO 9000 и ISO 9004 дурниця / оману
Сертифікат дійсний тільки при проходженні наглядових аудитів Нюанс!
Діяльність із сертифікації не ліцензується, а перевіряється на компетенцію Добровільно
Орган сертифікації не має права впроваджувати системи своїм клієнтам жорстка вимога

ВАЖЛИВО: В ЯКИХ ВИПАДКАХ
НЕ ВАРТО ОТРИМУВАТИ СЕРТИФІКАТ ISO 

Наш досвід дозволяє підказати такі деталі, про які не говорять (бо, деякі навіть і не знають)
консалтингові та сертифікаційні компанії України.

1. Якщо Вам пропонують видачу сертифіката ISO
– без розробленої системи*;
– без сертифікаційного аудиту з приїздом*;
– від органу сертифікації, у якого немає акредитації або він відмовляється видавати сертифікат з нанесенням знаків акредитації та/або посилання на атестат акредитації

2. Якщо пропозиція полягає в:
– “зробити все і під ключ” менш ніж за 3 тижні;
– підготувати компанію до сертифікації самим органом сертифікації;
– оплатити на картку ПриватБанк без договорів;
– розробити систему “дистанційно” без приїздів та навчання;
– зробити тільки “пакет документації, якого цілком буде достатньо …”
– не робити діагностичний і / або внутрішній аудит та ін.
Отримання та демонстрація сертифіката від тих, хто пропонує такі варіанти –
кидає величезну тінь сумніву на репутацію будь-якої порядної компанії.

А витрати легко можуть стати безповоротними.

*це грубі порушення правил сертифікації (стандарти групи ISO 17021, ознайомитись можна на сайті НААУ – Національне Агенство з Акредитації України): https://naau.org.ua/standarty/.

Ми працюємо по всієї Україні!

сертификат предприятия 1
сертификат предприятия 2
сертификат предприятия 3
сертификат предприятия 4
сертификат предприятия 5
сертификат предприятия 6
сертификат предприятия 7
сертификат предприятия 8
сертификат предприятия 9
сертификат предприятия 10
сертификат предприятия 11
сертификат предприятия 12
сертификат предприятия 13
сертификат предприятия 14
сертификат предприятия 15
сертификат предприятия 21
сертификат предприятия 20
сертификат предприятия 18

Зворотній зв'язок від клієнтів

Центр сертификации

ПАО «Князя Трубецкого»

Центр сертификации для ПАО «Князя Трубецкого»

«Тільки Ви пояснили в трьох словах суть роботи і точну кінцеву цифру»

Центр сертификации

ТОВ «АТЗК» («ТНК»)

Центр сертификации для ООО «АТЗК» («ТНК»)

«Вибір компанії, в якій здійснювалася сертифікація насамперед виходила з критеріїв: ціна-якість-терміни»

Центр сертификации

ТОВ «БЛГ Віді Логістік»

Центр сертификации для ООО «БЛГ Види Логистик»

«Провели внутрішній тендер і вибрали найбільш актуальна пропозиція по відношенню "ціна-якість". При цьому, Ваша репутація і можливості виявилися значніше та вагоміше, ніж у інших»

Центр сертификации

ТОВ «Комуникації та Інженерні Мережі»

Центр сертификации для ООО «Коммуникации и Инженерные Сети»

«Подав онлайн заявку на декілька таких компаній, як ваша в суботу, а відповіли лише ви, причому і відразу і взагалі»

Центр сертификации

СтоматологІчна клініка «Доктор Зуб»

Центр сертификации для Стоматологическая клиника «Доктор Зуб»

«Ми вибираємо тільки за рекомендацією інших наших підрядників і партнерів»

Центр сертификации

ТОВ «АНА-КОСМО»

Центр сертификации для ООО «АНА-КОСМО»

«Зупинилися на Вас, тому що порекомендували наші юристи»

Залишилися питання?
Замовляйте приватну консультацію!

Швидкий зворотній зв'язок - до 10 хвилин

 
w

Проста та зручна форма консультацій від експертів

 

Найкращій баланс ціни та якості

 

Бажаю дізнатись:

Куда обратиться?

Звоните
в любой день с 09:00 до 21:00
+38 (068) 663-9000
+38 (093) 753-9000
+38 (066) 933-9009

Задавайте вопросы по e-mail
круглосуточно
  info@certificant.org

Приходите к нам в офис
с 9.00 до 19.00, выходные: сб., вс.
г. Черкассы, ул. Cмелянская 44/1, оф. 303

ТОВ "СЕРТИФІКАНТ" ЄДРПОУ 40777155 © 2015-2020 CERTIFICANT.org
https://web-art.club/