• Українська
  • Русский

Всі підприємства харчової промисловості зобов’язані впровадити і реалізувати у виробничій діяльності систему ХАССП. Всі технологічні процеси повинні бути засновані на принципах цієї системи, починаючи від отримання сировини і закінчуючи наданням продукції кінцевого покупця.

Приготування продукції з молока (сиру, сметани, масла …) на виробництві повинно як слід контролюватися. Сировина, з якого виготовляються молочні продукти обов’язково повинно суворо відбиратися для цього. Впровадження системи контролю ХАССП особливо актуально на молочних підприємствах, в зв’язку з деякими особливостями даної сировини. По-перше, молоко є продуктом тваринного походження. По-друге, його зберігання і способи виготовлення лінійки молочної продукції мають свою специфіку, відмінну від інших видів харчових продуктів.

Першим етапом в ланцюжку виробництва молока є підприємства молочного скотарства. Як правило, такі організації не звертають належної уваги на санітарно-гігієнічні умови утримання корів і на процес доїння. Всі ці функції вони покладають на лабораторії при молокопереробних підприємствах. В результаті знижується безпеку і якість сировини. Тому важливим фактором є різні заходи, покликані контролювати отримання молока на цій початковій стадії.

Як впроваджують НАССР на молочному виробництві

Впровадження системи НАССР на молочному підприємстві ХАССП проходить в 12 кроків, але із застосуванням деяких специфічних методів. У загальних рисах план ХАССП для виробництва молока виглядає наступним чином:

1-й етап. Формування групи ХАССП
2-й етап. Розробка плану HACCP
3-й етап. Описова частина плану
4-й етап. Визначення передбачуваного використання продукції
5-й етап. Побудова блок-схеми виробничого процесу
6-й етап. Аналіз ризиків і визначення ККТ (критичних контрольних точок)
7-й етап. Визначення та аналіз ризиків в ККТ
8-й етап. Тестування блок-схеми в реальному технологічному процесі
9-й етап. Моніторинг технологічного процесу
10-й етап. Розробка методів коригування
11-й етап. Установка процедур перевірки
12-й етап. Ведення облікової документації

На підставі даного алгоритму і технологічної схеми виробництва складається план-графік розробки системи харчової безпеки для виробництва конкретного молочного продукту. Наприклад, в процесі аналізу виробничого процесу при виробництві молочного продукту були виявлені критичні контрольні операції: пастеризація молока і фільтрація суміші. На основі оцінки небезпеки обрана комбінація заходів контролю, яка здатна запобігти, виключити або знизити небезпеку харчових продуктів до певного прийнятного рівня. Таким чином, впроваджена в молочне виробництво система ХАССП об’єднує весь ланцюжок організацій: агрохолдинги, фермерські компанії, транспортні та складські компанії, безпосередньо промислові цехи і пункти реалізації. Підвищення продуктивності та здоров’я нації – ось основні передумови для активного впровадження HACCP в молочну галузь агропромислового виробництва. Особливо актуальними є питання розробки і впровадження системи ХАССП при впровадженні нових технологічних підходів і технічних рішень щодо раціонального і комплексного використання продуктів лактації сільськогосподарських тварин.

ТОВ "СЕРТИФІКАНТ", ЄДРПОУ 40777155 © 2015-2022 CERTIFICANT.org
https://certificant.org/uk/contacts/