• Українська
  • Русский

Стандарт ISO 22000:2018 «Системи менеджменту безпеки харчових продуктів – Вимоги до організацій, які беруть участь в ланцюзі створення харчової продукції» був опублікований 18 червня 2018 року Міжнародною організацією зі стандартизації ISO. Він став оновленою версією ISO 22000:2005.

Перегляд ISO 22000 спрямований на виявлення найбільш актуальних питань, пов’язаних з безпекою харчової продукції, що існують на цей момент в продовольчому секторі. Для того, щоб поліпшити стандарт і зробити його таким, що максимально відповідає потребам користувачів, експерти обробили близько 1800 коментарів, наданих різними зацікавленими сторонами з широким спектром позицій.

Зараз ISO 22000: 2018 підходить для організацій всіх типів. Основним завданням стандарту є неухильне поліпшення безпеки харчових продуктів за допомогою грамотного менеджменту. Для цього був розроблений підхід, що дозволяє виявляти, запобігати і зменшувати небезпеку протягом всього ланцюжка харчової індустрії.

У новому виданні ISO 22000 буде містити ряд незначних змін, які були впроваджені для ясності стандартів, а також деякі суттєві зміни, які носять скоріше структурний характер. Основні зміни полягають у наступному:

  1. Нова версія буде адаптована до структури високого рівня (HLS). Вона складається з 10 розділів, спільних для всіх стандартів систем менеджменту, що спрощує організаціям об’єднання ISO 22000 з іншими СМ, наприклад, ISO 9001 або ISO 14001;
  2. Переглянутий стандарт буде містити нове трактування поняття «ризик», розділяючи його на “ризик на оперативному рівні” за допомогою Аналізу небезпек і критичних контрольних точок або HACCP і “ризик на стратегічному рівні”, тобто, бізнес-ризик;
  3. У стандарті буде роз’яснено відмінність між двома циклами Plan-Do-Check-Act (PDCA). Першу зараховують до системи управління в цілому, а друга, вбудована в нього, належить до операцій, описаних в розділі 8, який одночасно охоплює принципи HACCP, визначені в Codex Alimentarius.

Якщо у вас залишилися питання щодо цього та інших стандартів, пишіть нам або телефонуйте, і фахівці центру “Сертіфікант” допоможуть вам розібратися в системах менеджменту і впровадити їх на вашому підприємстві.

 

ТОВ "СЕРТИФІКАНТ", ЄДРПОУ 40777155 © 2015-2022 CERTIFICANT.org
https://certificant.org/uk/contacts/