• Українська
  • Русский

Публікація стандарту ISO 14001: 2015 в вересні 2015 року є заключним етапом процесу його перегляду. Організаціям, сертифікованим за ISO 14001:2009 для переходу на нову версію стандарту надано три роки з моменту її публікації. Цей перехідний період закінчується в 14 вересня 2018 року. Це означає, що Ваша система екологічного менеджменту повинна після закінчення цього терміну перейти на нову версію і бути проаудитована Органом з сертифікації.

Які нові вимоги з’явилися в ISO 14001:2015?

Розширення системи екологічного менеджменту

Тепер необхідно враховувати контекст організації при врегулюванні зовнішніх і внутрішніх питань, що стосуються її впливу на навколишнє середовище. Їх необхідно вирішувати в рамках системи екологічного менеджменту (СЕМ).

Лідер повинен бути прихильником ЕМ

Додано новий розділ, що стосується специфічних обов’язків вищого керівництва, покликаних відображати його прихильність принципам екологічного менеджменту. Керівники вищого рівня можуть покласти ці обов’язки на інших, але кінцева відповідальність залишається на них.

Захист навколишнього середовища

Політика в галузі охорони навколишнього середовища повинна включати зобов’язання щодо її захисту, серед яких запобігання забруднення, раціональне використання ресурсів, уповільнення змін клімату та адаптація до цих змін, захист біорізноманіття та екосистем.

Підвищення результативності

Основна увага приділяється підвищенню результативності діяльності, пов’язаної з управлінням екологічними аспектами. Організація повинна визначити критерії оцінки результативності своєї роботи з охорони навколишнього середовища, використовуючи правильні показники, і дотримуватися їх.

Контроль за життєвим циклом продукту

Організаціям необхідно контролювати всі етапи життєвого циклу продукту, починаючи від закупівлі/видобутку сировини і закінчуючи утилізацією. Це не має на увазі обов’язкове проведення оцінки життєвого циклу (LCA – lifecycle assessment), проте організаціям буде необхідно ретельно розглянути всі стадії життєвого циклу товару або послуги і впливати на них для мінімізації негативного впливу на екологію.

Оптимізація внутрішньої і зовнішньої комунікації

Особливу увагу в новій версії стандарту приділено обміну інформацією всередині організації та за її межами, а також необхідності рівного підходу до них. Рішення про обмін інформацією з зовнішніми зацікавленими сторонами залишається за організацією, але при цьому повинні враховуватися прийняті нею на себе зобов’язання, які слід виконувати.

Організація інформації

Замість термінів «документи» і «записи» використовується термін «документована інформація». Кожна організація сама приймає рішення про необхідність розробки процедур. Будь-який формат є прийнятним (на паперових носіях, в віддаленому сховище даних, і т.д.),

Перехід на нову версію стандарту може бути реалізований в наступному вигляді:

  • Проведення регулярного наглядового аудиту.

Змін терміну дії існуючого сертифікату немає.

  • Проведення регулярного ресертифікаційного аудиту.

Ви отримуєте новий сертифікат з терміном дії, який орієнтований на попередній термін Вашого сертифіката (так званий «приєднаний сертифікат»).

  • Проведення позапланового дострокового ресертифікаційного аудиту.

Ви отримуєте новий сертифікат з терміном дії 3 роки, а ваш колишній сертифікат стає недійсним.

Ми можемо зробити ваш перехід на нову версію стандарту легкою і безболісною. Для цього звертайтеся до нас за телефоном:

+38 (068) 663-9000
+38 (093) 753-9000
+38 (066) 933-9009

ТОВ "СЕРТИФІКАНТ", ЄДРПОУ 40777155 © 2015-2022 CERTIFICANT.org
https://certificant.org/uk/contacts/