• Українська
  • Русский

Якщо ви відноситеся до операторів ринку, які здійснюють зберігання або виготовлення харчових продуктів тваринного походження, вам потрібно оформити експлуатаційний дозвіл.

Мова йде про дозвільний документ Держспоживслужби, який можна оформити через сервіс Центру надання адміністративних послуг.

Незважаючи на те, що саме поняття та загальні правила оформлення експлуатаційного дозволу міститься в Законі України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” (ст.23 Закону №771), сама ця норма є досить новою і доповнила існуючий нормативний акт в травні 2017 року після прийняття Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин”.

Дозвіл на експлуатацію не вимагається для учасників ринку харчової продукції, якщо вони займаються:

  • Виготовленням первинних продуктів тваринництва,
  • Зберіганням або транспортуванням продукції, що не потребує дотримання спеціального температурного режиму,
  • Випуском харчових продуктів, до складу яких входять лише рослинні компоненти або перероблені продукти тваринного походження,
  • Організацією громадського харчування або роздрібною торгівлею.

Це не означає, що така діяльність не регулюється. Лишень в такому випадку має відбуватися державна реєстрація потужностей відповідно до вимог ст.25 Закону №771.

Експлуатаційний дозвіл вимагається для кожної виробничої лінії потужностей.

Спеціальний Порядок від 11.11.2015 проголошує, що оператор ринку для того, щоб отримати дозвіл подає заяву та перелік харчових продуктів, які планує зберігати чи виробляти. Зміст заяви деталізовано в Законі №771 – воно може бути надіслане рекомендованим листом, подано особисто або через уповноважену особу.

Не пізніше ніж через 15 днів з моменту надходження заяви відбувається інспектування виробничих потужностей. На підставі його результатів приймається рішення про видачу експлуатаційного дозволу або про відмову в ньому. Існує лише три загальні і одна специфічна причина, згідно з якою може бути відмовлено заявнику: неповна або недостовірна інформація, вказана в заяві, невідповідність потужностей вимогам законодавства, а також в разі, якщо заявник-учасник агроподуктового ринку не створив умов, необхідних для здійснення лабораторних досліджень. Загальний строк прийняття рішення не повинен перевищувати 30 календарних днів.

Заявник, який отримав відмову, має право оскаржити її в адміністративному/судовому порядку, або усунувши причини, які стали приводом до відмови, повторно звернутися із заявою до Держспоживслужби.

Видача експлуатаційного дозволу, так само як і його відновлення, є платною послугою – стягується 0,17 мінімальної зарплати (адміністративний збір).

Дозвіл на експлуатацію має необмежений строк дії. Потужностям, стосовно яких було прийнято рішення, надається реєстраційний номер. Але у випадку їх суттєвої реконструкції виробник зобов’язаний ініціювати позапланове інспектування потужностей до початку їх експлуатації. Новий дозвіл для експлуатації в такому випадку не видається – підтверджується відповідність потужностей вимогам законодавства.

Зміст експлуатаційного дозволу відноситься до відкритих даних:вони вносяться в Реєстр операторів ринку і потужностей, до якого забезпечений безкоштовний он-лайн доступ.

ТОВ "СЕРТИФІКАНТ", ЄДРПОУ 40777155 © 2015-2022 CERTIFICANT.org
https://certificant.org/uk/contacts/