• Українська
  • Русский

Стандарти серії ISO об’єднують світовий досвід управління на основі сучасного менеджменту якості. Дані стандарти – добровільні і не обов’язкові при проведенні процедури сертифікації. Вони дозволяють істотно спростити проведення сертифікації. Є одна важлива особливість в процесі сертифікації та декларування ЄС: інспекційний аудит виробництва. Він може бути обов’язковим (при сертифікації харчової продукції в ЄС), і використовується, в більшості випадків, при оцінці продукції промислової групи. Виходячи з цього, наявність систем менеджменту якості на основі стандартів ISO, значно підвищує шанси для успішного проходження аудиту виробництва і видачу відповідного документа.

Крім того, з 20 вересня 2015 року системи якості (ISO 22000/HASP) є обов’язковими для підприємств харчового ланцюжка в Україні, відповідно до Закону України «Про основні засади та вимоги до безпеки і якості харчових продуктів».

Підприємства зобов’язані впровадити його до кінця 2018 року.

Сімейство стандартів ISO 9000 пов’язано з системами управління якістю, в той час як сімейство стандартів ISO 22000 / HASP пов’язано з системами управління безпекою харчових продуктів.

Стандарт ISO 9001 один з найвідоміших міжнародних стандартів, що відносяться до управління якістю компанії. Система управління якістю, як описано в чинному стандарті ISO 9001, дозволяє впровадити модернізовані процеси і підвищити продуктивність праці в організації.

Вона заснована на восьми принципах управління якістю:

  • Орієнтація на споживача;
  • Роль керівництва;
  • Залучення працівників;
  • Процесний підхід;
  • Системний підхід до управління;
  • Постійне поліпшення;
  • Прийняття рішень, заснованих на фактах;
  • Взаємовигідні відносини з постачальниками

Цей стандарт є основою для успішного розвитку компанії.

23 вересня 2015 року опубліковано остаточний текст стандарту ISO 9001: 2015. Так завершився більш ніж трирічний процес перегляду стандарту експертами з близько 95 країн з метою привести стандарт у відповідність до потреб сучасності. Нова версія стандарту повністю замінює версію ISO 9001: 2008, однак передбачений перехідний період. ISO 9001: 2015 позиціонує нову версію стандарту як складову частину діяльності організації в досягненні масштабної мети – сталого розвитку, представляючи стандарт як інструмент для поліпшення ефективності організації в цілому. Стандарт вимагає більшої уваги до інтересів внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін в зв’язку з тим, що управління якістю має здійснюватися на основі аналізу ризиків. У стандарті також особливо підкреслюється, що рішення про впровадження системи управління якістю (СУЯ) в організації повинно бути стратегічним рішенням.

ТОВ "СЕРТИФІКАНТ", ЄДРПОУ 40777155 © 2015-2022 CERTIFICANT.org
https://certificant.org/uk/contacts/