• Українська
 • Русский

Наглядовий аудит, або, як його інакше називають, інспекційний контроль – це аудит на підприємстві, але не обов’язково повний аудит всієї системи. За допомогою цього аудиту можна провести перехід на нову версію стандарту. Однак, важливо пам’ятати, що за результатами наглядового аудиту, ви не оновлюєте термін дії вашої сертифікації, а просто виходите на новий рівень.

До складу програми наглядового аудиту входять:

 • внутрішні аудити і аналізу з боку керівництва;
 • бесіда з головами департаментів;
 • перевірку усунення невідповідностей попереднього аудиту;
 • аналіз рівня задоволеності споживачів;
 • результативність системи досягнення цілей вашої організації;
 • успішність виконання дій для безперервного поліпшення системи менеджменту якості;
 • постійний операційний контроль;
 • аналіз будь-яких змін;
 • використання знаків і / або будь-якої іншої вказівки на сертифікацію.

Часто аудитори надсилають план робіт з інспекційного контролю, який також допоможе вам підготуватися для успішного проходження аудиту.

Зважаючи на це можна планувати свою роботу, наприклад:

 • – приготувати матеріали для ГД, тобто звіт для аналізу з боку керівництва, оцінка ступеня впровадження політики організації, досягнення цілей;
 • – провести внутрішні аудити і перевірити чи усунені невідповідності попереднього аудиту;
 • – провести аналіз виконання системних процедур за які відповідає менеджер з якості, а саме перевірити управління документацією системи менеджменту якості, записи, НСП, ВА, конструкторську та проектну документацію);
 • – зібрати матеріали по задоволеності споживачів, роботі з претензіями та скаргами;
 • – підготувати звіти, які закладені в документовану процедуру вашої СМК, тобто звіти з внутрішніх аудитів, аналізу даних і т.д;
 • – готуйтеся відповісти на питання про поліпшення СМЯ.

Також радимо більш детально вивчити які зміни з’явилися в ISO 14001:2015 і оновити СМЯ відповідно до них. Ось список основних змін в ISO 14001:2015 в порівнянні з ISO 14001:2004:

 • Стандартом ISO 14001:2015 в розділ 3 вводяться нові терміни, що призвудуть до уніфікації розуміння стандарту. У той же час вперше відбувається кластеризація термінів і їх розподіл за темами, наприклад, “терміни в співвідношенні з оцінкою показників діяльності та поліпшенням” або “терміни в співвідношенні з плануванням».
 • Стандарт вимагає збереження (підтримання) “документованої інформації ”, що може бути зроблено в поточному форматі або в будь-якій іншій відповідній формі.
 • Стандарт підкреслює необхідність процесно-орієнтованого підходу під час створення, впровадження та поліпшення результативності системи екологічного менеджменту.
 • Організації повинні визначити фактори (обставини) зовнішнього і внутрішнього характеру, які впливають на здатність системи екологічного менеджменту досягати визначених результатів. Такі фактори (обставини) повинні включати в себе ті умови навколишнього середовища, на які впливає організація, або які здатні вплинути на організацію.
 • В рамках своєї системи екологічного менеджменту організації слід визначити аварійні ситуації, в тому числі ті, які можуть мати вплив на навколишнє середовище.
 • Планування вимагає також встановлення екологічних цілей для відповідних функцій та рівнів. Для цього необхідно врахувати істотні екологічні аспекти, відповідні зобов’язання, можливості і ризики організації.
 • Організація повинна визначити межі та застосування своєї системи екологічного менеджменту, після чого всі види діяльності, продукція і послуги організації повинні бути інтегровані в систему екологічного менеджменту.
 • Обов’язки та повноваження для підтримки системи екологічного менеджменту, які раніше були зосереджені на “представнику вищого керівництва”, відтепер можуть покладатися на кілька людей, але відповідальність і далі лежить на вищому керівництві.
 • Необхідно розглядати і впливати на всі етапи життєвого циклу продукту або послуги від моменту виробництва/надання до утилізації.
 • Встановлюються підвищені вимоги до комунікаційної стратегії організації. Тепер вам необхідно документувати всю інформацію, що служить свідченням здійснення комунікації.

Загалом орієнтуйтеся на вимоги стандарту ISO 14001 та документації СМЯ. Працюйте з керівниками підрозділів і процесів над їхніми проблемами.

ТОВ "СЕРТИФІКАНТ", ЄДРПОУ 40777155 © 2015-2022 CERTIFICANT.org
https://certificant.org/uk/contacts/