• Українська
 • Русский

Система безпеки харчових продуктів HACCP складається з набору правил, які визначають, які дії слід зробити для впровадження, обслуговування і документування системи в компанії. Їх називають «Сім принципів НАССР».

 Сім принципів НАССР

Сім принципів НАССР – список:

Принцип 1. Аналіз ризиків і превентивних заходів

 1. Аналіз небезпек використовується для виявлення всіх шкідливих факторів (біологічних, хімічних і фізичних), які можуть виникати на всіх етапах виробничого процесу, починаючи з сировини і допоміжних матеріалів і закінчуючи ланцюжком розподілу.
 2. Наступним необхідним кроком є ​​оцінка ризику конкретного фактора. Останній етап – це визначення превентивних заходів, які можуть бути використані для усунення або зведення до мінімуму виникнення небезпеки – для виявлення та оцінки ризиків для здоров’я від харчових продуктів і ризику їх виникнення, а також для встановлення контрольних заходів і методів протидії цим загрозам, тобто для проведення аналізу ризиків.

Принцип 2. Ідентифікація критичних контрольних точок:

 1. В результаті аналізу небезпеки та визначення превентивних заходів визначаються місця, елементи або етапи, необхідні для виробничого процесу, в яких засоби правового захисту не допомагають, то і є критичні контрольні точки. Ці пункти повинні контролюватися через можливість надмірного ризику, що приводить до неприйнятної якості продуктів харчування.
 2. Умовою призначення ККТ є здатність контролювати його і ефективно контролювати загрозу. Слід додати, що якість функціонування системи не підтверджується кількістю позначених критичних контрольних точок.
 3. В установах з правильно функціонуючими системами GHP і GMP він обмежений необхідним мінімумом. Може трапитися так, що буде тільки одна критична контрольна точка і навіть немає необхідності налаштовувати ККТ взагалі.

Принцип 3. Визначення критичних параметрів і меж:

 1. Важливо, щоб ККТ була встановлена, щоб описати параметри процесу, які перевіряються при певних умовах.
 2. Межі допуску визначаються як прийнятне відхилення від запропонованих параметрів, так що зберігається відповідна безпека для здоров’я.

Принцип 4. Створення та впровадження системи моніторингу ККТ:

 1. Система моніторингу ККТ – це процедура, яка визначає як часто, ким і яким способом будуть вимірюватися параметри, встановлені для критичних точок.
 2. Визначення того, як будуть зберігатися записи, і хто буде контролювати, як вони зберігаються і як часто контролюються.

Принцип 5. Коригувальні дії:

 1. Цей принцип говорить про необхідність передбачити дії, які необхідно виконати, якщо параметри, встановлені в ККТ, перевищені або не виконані.
 2. Коригувальні дії повинні визначати, що робити з продуктом, виробничою лінією і як довести порушені параметри до потрібного рівня.

Принцип 6. Процедури перевірки:

 1. Установа має встановити процедури внутрішнього контролю, щоб перевірити, чи правильно впроваджена система HACCP працює, чи належним чином визначені ККТ і параметри для їх моніторингу.
 2. Перевірка системи також необхідна при внесенні будь-яких змін у виробничий процес і процедури (наприклад, зміна сировини, машин, персоналу).

Принцип 7. Документація системи HACCP:

 1. Необхідно створювати, підтримувати, зберігати і архівувати системну документацію.
 2. Кожен етап впровадження системи повинен бути правильно описаний і збережений в документації.
 3. Також важливо зберігати реєстраційні записи і дії, вжиті в разі недотримання параметрів ККТ.
 4. Документація підтверджує фактичне функціонування системи HACCP, дозволяє її контролювати особам ззовні – інспекторам або підрядникам.

Сім принципів HACCP – це не що інше, як список наступних кроків, які повинні бути реалізовані при впровадженні системи безпеки харчових, незалежно від типу і розміру підприємства.

ТОВ "СЕРТИФІКАНТ", ЄДРПОУ 40777155 © 2015-2022 CERTIFICANT.org
https://certificant.org/uk/contacts/