• Українська
  • Русский

Екологічний менеджмент – частина загальної системи корпоративного управління, яка володіє чіткою організаційною структурою і спирається на модель збалансованого розвитку в гармонії з навколишнім природним середовищем.

Уряд України всіляко підтримує розвиток екологічного менеджменту на підприємствах, оскільки це дозволяє запобігати шкоді навколишньому середовищу та сприяє раціональному використанню природних ресурсів. Зокрема, було розроблено механізми прийняття рішень про здійснення господарської діяльності, яка може мати значний вплив на навколишнє середовище. Всі основні положення по цьому напряму викладено в Законі України “Про оцінку впливу на навколишнє середовище” від 23.05.2017.

Тому перед створенням підприємства, діяльність якого сприяє виникненню ризиків шкоди для екології, ви повинні зробити оцінку впливу на навколишнє середовище. Здійснення оцінки впливу на навколишнє середовище є обов’язковим в процесі прийняття рішень про здійснення планованої діяльності. Згідно зі статтею 2 вищезазначеного закону воно включає такі чинники:

  1. підготовку підприємством звіту з оцінки впливу на навколишнє середовище
  2. проведення громадського обговорення
  3. аналіз уповноваженим органом інформації, наданої в звіті з оцінки впливу на навколишнє середовище, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу
  4. надання уповноваженим органом мотивованого висновку щодо оцінки впливу на навколишнє середовище, що враховує результати аналізу
  5. врахування оцінки впливу на навколишнє середовище в рішенні про проведення запланованої діяльності

Прогресивні організації розуміють, що для більш ефективного здійснення процесів не обійтися без екологічної сертифікації та впровадження менеджменту навколишнього середовища. А наявність в організації такого документа, як екологічний сертифікат на продукцію по ISO 14000, є підтвердженням екологічної безпеки продукції, що виготовляється, технологій і методів виробництва, а також експлуатації, транспортування і зберігання.

Нижче ви можете побачити перелік стандартів ISO для стандартизації в області систем екологічного менеджменту та інструментів на підтримку сталого розвитку.

ISO 14001: 2015 Системи менеджменту навколишнього середовища. Вимоги та настанови щодо застосовування

ISO 14004: 2016 Системи екологічного керування. Загальні настанови щодо принципів, систем та способів забезпечення

ISO 14005:2010 Системи менеджменту навколишнього середовища. Настанови для поетапного впровадження системи менеджменту навколишнього середовища, включаючи оцінку екологічної характеристики

ISO 14006:2011 Системи менеджменту навколишнього середовища. Настанови для вбудованого екодизайну

ISO 14015:2001 Екологічне керування. Екологічна оцінка площ та організацій

ISO 14020:2000 Етикетки і декларації екологічні. Загальні принципи

ISO 14021:2016 Етикетки і декларації екологічні. Екологічні заяви, які самодекларуються (Екологічне маркування по типу II)

ISO 14024:2018 Екологічні знаки і декларації. Екологічне маркування типу 1. Принципи і процедури

ISO 14025:2006 Екологічні знаки і декларації. Екологічні декларації типу III. Принципи та процедури

ISO 14026:2017 Екологічні марковання та декларації – Вимоги та керівні принципи для комунікації про характерні ознаки

ISO 14027:2017 Екологічні маркування та декларації – Розробка правил категорії продуктів

ISO 14031:2013 Екологічний менеджмент. Оцінювання екологічної ефективності. Накази для керування

ISO / TS 14033:2012 Екологічний менеджмент. Інформація про кількісні методи дослідження навколишнього середовища. Настанови та приклади

ISO / TS 14034:2016 Управління навколишнім середовищем – Перевірка екологічної технології (ETV)

ISO 14040:2006 Екологічний менеджмент. Оцінка життєвого циклу. Принципи та структурна схема

ISO 14044:2006 Екологічний менеджмент. Оцінка життєвого циклу. Вимоги та керівні вказівки

ISO 14045:2012 Управління навколишнім середовищем – Оцінка ефективності систем продуктів харчування – Принципи, вимоги та рекомендації

ISO 14046:2014 Управління навколишнім середовищем – Характеристики води – Принципи, вимоги та рекомендації

ISO / TR 14047:2012 Екологічний менеджмент – Оцінка життєвого циклу – Ілюстративні приклади того, як застосовувати ISO 14044 до ситуацій оцінки впливу

ISO / TS 14048:2002 Екологічне керування. Оцінка життєвого циклу. Формат документації даних

ISO / TR 14049:2012 Управління навколишнім середовищем – Оцінка життєвого циклу – Ілюстративні приклади того, як застосовувати ISO 14044 до визначення мети і області та аналізу запасів

ISO 14050:2009 Екологічний менеджмент. словник

ISO 14051:2011 Екологічний менеджмент. Ведення звітності по матеріальним потокам. Загальна система

ISO / TR 14062:2002 Екологічне керування. Інтегрування екологічних аспектів в проектування і розробку продукції

ISO 14063:2006 Екологічний менеджмент. Обмін екологічною інформацією. Настанови та приклади

ISO 14064-1:2006 Парникові гази – Частина 1: Специфікація з керівництвом на рівні організації для кількісної оцінки і звітності за викидами та абсорбції парникових газів

ISO 14064-2:2006 Парникові гази – Частина 2: Специфікація з керівництвом на рівні проекту для кількісної оцінки, моніторингу та звітності по скороченню викидів парникових газів або удосконалень з видалення

ISO 14064-3:2006 Парникові гази – Частина 3: Специфікація з керівництвом для валідації та верифікації тверджень про викиди парникових газів

ISO 14065:2013 Парникові гази – Вимоги до органів валідації та верифікації парникових газів для використання в акредитації або інших формах визнання

ISO 14066: 2011 Парникові гази – Вимоги до компетенції для груп з валідації та верифікації парникових газів

ISO / TS 14067:2013 Парникові гази – Вуглецевий слід продуктів – Вимоги та рекомендації для кількісної оцінки і комунікації

ISO / TR 14069:2013 Парникові гази – Кількісна оцінка і звітність про викиди парникових газів для організацій – Керівництво по застосуванню ISO 14064-1

ISO 14080:2018 Управління парниковими газами і суміжні види діяльності – Рамки і принципи методологій дій в області клімату

ISO / TS 14071:2014 Управління навколишнім середовищем – Оцінка життєвого циклу – Процеси критичного аналізу і компетенції рецензента: Додаткові вимоги та рекомендації до ISO 14044:2006

ISO / TS 14072:2014 Управління навколишнім середовищем – Оцінка життєвого циклу – Вимоги та керівні принципи для оцінки життєвого циклу організації

ISO / TR 14073:2017 Управління навколишнім середовищем – Параметри води – Ілюстративні приклади застосування ISO 14046.

 

У наступних статтях ми будемо більш детально зупинятися на основних стандартах. Щоб бути в курсі, підписуйтесь на нашу розсилку.

ТОВ "СЕРТИФІКАНТ", ЄДРПОУ 40777155 © 2015-2022 CERTIFICANT.org
https://certificant.org/uk/contacts/