• Українська
  • Русский

Однією з основоположних системних змін є впровадження Міжнародної системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points), яка інтегрована в законодавство ЄС і її впровадження затверджено в Україні Законом «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та доповнена рядом інших законодавчих актів.                                                                                                                

Система НАССР – система, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів. Відповідно до чинного законодавства України оператори ринку повинні розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, а також забезпечувати належну підготовку з питань застосування постійно діючих процедур, що базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, осіб, які є відповідальними за ці процедури, під час виробництва та обігу харчових продуктів.        

Відповідно до вимог законодавства дана система впроваджується в Україні до різних потужностей поетапно протягом 3 років.

Строки впровадження:

до 20 вересня 2017 року її повинні впровадити на потужностях, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є неперероблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей);

до 20 вересня 2018 року її повинні впровадити на потужностях, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких відсутні неперероблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей);

до 20 вересня 2018 року її повинні впровадити на малих потужностях.                                                        

Малі потужності – потужності, які постачають харчові продукти кінцевому споживачу, мають не більше ніж десять осіб робочого персоналу, займають площу не більше ніж 400 кв.м, або потужності, які не постачають харчові продукти кінцевому споживачу та мають не більше ніж п’ять осіб робочого персоналу.

Невиконання обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб – у розмірі від тридцяти до сімдесяти п’яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі від трьох до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат, а також загрожує зупинення роботи потужності. Перевірку здійснюватимуть інспектори Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та прав споживачів.

Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) затверджені Наказом Мінагрополітики від 01.01.2012 № 590. Зокрема, процес запровадження НАССР включає розробку Програм-передумов системи НААСР (включає в себе 14 процесів, серед яких, наприклад, чистота поверхонь (процедури прибирання, миття і дезінфекції виробничих, допоміжних і побутових приміщень та інших поверхонь); здоров’я та гігієна персоналу; поводження з відходами виробництва та сміттям, їх збір та видалення з потужності; контроль за шкідниками, визначення виду, запобігання їхній появі, засоби профілактики та боротьби та ін). Після запровадження Програм-передумов оператор ринку розробляє систему НАССР, зокрема для цього створюється спеціальна група НАССР, яка розробляє план НАССР. Коротку інструкцію щодо заповнення плану НАССР та інші інформаційно-роз’яснювальні матеріали щодо системи НАССР можна знайти у відповідному розділі на веб-сторінці Держпродспоживслужби.

З метою подальшої інтеграції європейських норм та усунення окремих невідповідностей вимогам Європейського Союзу 18.05.2017 Верховною Радою України було прийнято Закон «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» № 2042, який приводить національне законодавство у відповідність з Регламентами ЄС № 854/2004, № 882/2004, № 669/2009, Директивою Ради ЄС № 97/78/EC. На даний час Закон набирає чинності і буде поетапно впроваджений протягом року, до 4 квітня 2018 року. Він покликаний побудувати систему контролю безпечності харчових продуктів і кормів, яка буде еквівалентною європейській системі. Це, в свою чергу, дозволить зняти існуючі обмеження на експорт вітчизняних харчових продуктів та кормів до ЄС.

Головна ідея цього Закону – це комплексний контроль на всіх стадіях виробництва харчових продуктів за принципом “від лану до столу” на основі ризик-орієнтованого підходу. При цьому контроль починається ще на рівні харчового ланцюга тварини. В Законі йдеться про контроль не тільки харчових продуктів, а й кормів, якими годують тварин, а також їх здоров’я і благополуччя.

Ризик-орієнтований підхід означає, що кількість та види перевірок будуть залежати від того, яку небезпеку для здоров’я становить діяльність того чи іншого оператора ринку. Зокрема, виробників харчових продуктів тваринного походження контролюватимуть частіше, ніж тих, хто виробляє продукти рослинного походження, тому що їх продукція більш ризикова.

До інших важливих норм Закону, зокрема, належать:

здійснення заходів контролю без попередження, оскільки це безпосередньо впливає на ефективність контролю;

здійснення контролю імпортованих продуктів в спеціально обладнаних місцях на державному кордоні України (призначених прикордонних інспекційних постах), а не на внутрішніх митницях, як це відбувається сьогодні;

гнучкий механізм притягнення до відповідальності операторів ринку, який враховує різні обставини для визначення справедливого покарання. За серйозні порушення передбачені досить значні штрафи – аж до 50 мінімальних заробітних плат (160 тис. грн.), наприклад, за невиконання рішення про припинення виробництва харчових продуктів, небезпечних для життя і здоров’я. В інших випадках оператори, які допустили деякі дрібні порушення вперше, звільнятимуться від штрафу.

Треба розрізняти вимоги до первинного виробництва та господарств, які займаються зберіганням, переробкою тощо. ( Первинне виробництво – виробництво та вирощування продукції, у тому числі збір врожаю, доїння, розведення тварин до моменту забою, полювання на тварин, рибальство та збір врожаю диких рослин.

Закон України № 771/97-вр від 05.07.2017 «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

 

ТОВ "СЕРТИФІКАНТ", ЄДРПОУ 40777155 © 2015-2022 CERTIFICANT.org
https://certificant.org/uk/contacts/