• Українська
  • Русский

Що таке система HACCP:

ХАССП (англ. HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points, аналіз ризиків і критичні точки контролю) – це система управління безпечністю харчових продуктів, яка забезпечує контроль на всіх етапах харчового ланцюжка, в будь-якій точці виробничого процесу, а також зберігання та реалізації продукції , де існує ймовірність виникнення небезпечної ситуації.

Система ХАССП для управління питаннями безпеки харчових продуктів зросла з двох важливих розробок. Перший прорив пов’язаний з ім’ям В.Є. Демінга, чиї теорії управління якістю багато хто вважає головним фактором, що вплинув на переворот в якості японських продуктів в 1950-х. Доктор Демінг і інші розробили системи тотального контролю якості, які надавали особливого значення тотального системного підходу до виробництва, який міг поліпшити якість при одночасному зниженні витрат.

Другий серйозний прорив пов’язаний з розробкою самої концепції ХАССП. Концепція ХАССП була вперше прийнята на озброєння в 1960-х компанією Pillsbury, армією Сполучених Штатів і Національною адміністрацією аеронавтики і космічних програм (NASA) як спільна розробка для виробництва безпечних харчових продуктів для космічної програми Сполучених Штатів. NASA хотіло програму з «нульовими дефектами», щоб гарантувати безпеку харчових продуктів, які астронавти споживали б в космосі. Для цього Pillsbury вперше ввела в вживання і застосувала ХАССП як систему, яка могла забезпечити найбільшу безпеку, в той же час знизивши залежність від перевірки і тестування кінцевого продукту.

Сертифікація системи ХАССП проводиться Органом з сертифікації «Регістр систем менеджменту» в Системі добровільної сертифікації систем менеджменту «РСМ-Серт».

7 принципів системи ХАССП:
1. аналіз небезпечних чинників;
2. виявлення критичних контрольних точок;
3. встановлення критичних меж;
4. встановлення процедури моніторингу;
5. Розробка коригувальних дій;
6. зберігання і актуалізація документів;
7. оцінка ефективності.

З більш детальною інформацією по принципам системи ХАССП Ви можете ознайомитися тут.

Види небезпечних факторів:

Біологічні небезпеки:

Джерелами біологічних небезпечних факторів можуть бути:

– люди; приміщення; обладнання; шкідники; неправильне зберігання і внаслідок цього зростання і розмноження мікроорганізмів; повітря; вода; земля; рослини.

Хімічні небезпеки:

Джерелами Хімічних небезпечних факторів можуть бути:

– люди; рослини; приміщення; обладнання; упаковка; шкідники.

Фізичні небезпеки:

Фізичні небезпеки – найбільш загальний тип небезпеки, який може проявлятися в харчовій продукції, що характеризується присутністю стороннього матеріалу.

Критичні контрольні точки. Норми Кодексу визначають критичну контрольну точку (ККТ) як крок, на якому може бути здійснений контроль і це необхідно для запобігання, усунення або відомості до прийнятного рівня ризику виникнення небезпеки для харчових продуктів. Норми Кодексу визначають критичну контрольну точку (ККТ) як крок, на якому може бути здійснений контроль і це необхідно для запобігання, усунення або відомості до прийнятного рівня ризику виникнення небезпеки для харчових продуктів.

Переваги після впровадження та сертифікації системи управління якістю харчових продуктів на основі принципів системи ХАССП (HACCP):
1. Демонстрація виконання вимог закону;
2. Підтверджена безпека харчових продуктів. Підвищення довіри з боку споживача;
3. Можливість реалізації виробленої продукції в тих сегментах ринку, де наявність сертифіката системи ХАССП є обов’язковою умовою;
4. Значне зниження рівня невідповідної продукції за рахунок застосування запобіжних та коригувальних функцій;
5. Скорочення обсягу відходів і кількість рекламацій (повернення продукції);
6. Зниження залежності від інспекції і тестування кінцевої продукції.
Для попереднього розрахунку вартості сертифікації, будь ласка, зателефонуйте нам за телефонами:

38 (068) 663-9000, +38 (093) 753-9000, +38 (066) 933-9009, або заповніть online заявку.

Впровадження і сертифікація системи менеджменту безпеки харчової продукції

ТОВ "СЕРТИФІКАНТ", ЄДРПОУ 40777155 © 2015-2022 CERTIFICANT.org
https://certificant.org/uk/contacts/