• Українська
  • Русский

Стандарт OHSAS 18001: 2007 – міжнародний стандарт, що діє відносно Системи менеджменту професійної безпеки та здоров’я (OH&S).

Він розроблений за активної участі національних органів з стандартизації таких країн як Японія, Великобританія, Ірландія та ПАР. Передумова його розробки – потреба компаній у ефективній роботі з охорони праці, безпеки та здоров’я працівників.

 

OHSAS – це система сертифікації, що поєднує у собі вимоги OHSAS 18001, ILO – OSH (International Labour Organization (Міжнародна Організація Праці – МОП) – Guidelines on occupational Safety and Health Management Systems (ILO / OSH 2001)  та вимоги національних стандартів. Організація, яка розробила та успішно впровадила цю систему, значно знизила для себе ризики бути оштрафованою, або ж потрапити під правову відповідальність у разі виникнення виробничих травм, професійних захворювань та нещасних випадків. Більш того – це довгострокове та ефективне вкладення коштів у розвиток компанії, яка автоматично отримує статус компанії, що має сучасні погляди на безпеку і збереження здоров’я працівників. Щоб досягти відповідності вимогам стандарту OHSAS 18001, організація проводить роботи з встановлення загальних правил, а також правил розробки нормативної документації: у ній описано порядок створення, впровадження і підтримки цілісності системи менеджменту в організації. Даний стандарт має чіткі принципи, що передбачають виконання схеми: плануй, роби, контролюй та приймай необхідних заходів.Стандарт вимагає від організації оцінити вплив її діяльності, виробництва безпосередньо на здоров’я і безпеку її співробітників. Потім потрібно визначити чіткі цілі і завдання, які будуть спрямовані на виконання та поліпшення показників. У багатьох країнах світу компанії прийшли до висновку, що система OHSAS дуже важлива не тільки для роботи в компанії, але і для налагодження контактів з суспільством та урядом. Впровадження стандарту OHSAS 18001 дозволяє створити та управляти системою професійної безпеки і здоров’я. Варто відзначити, що діяльність, спрямована на впровадження даного стандарту – це не одноразовий проект. Це тривалий та поступовий комплекс заходів, покликаних поліпшити відносини з власним персоналом, місцевими органами влади, урядом, споживачами та постачальниками.

ТОВ "СЕРТИФІКАНТ", ЄДРПОУ 40777155 © 2015-2022 CERTIFICANT.org
https://certificant.org/uk/contacts/