• Українська
  • Русский

Одним з ключових умов для експорту українських продуктів харчування на ринок ЄС є їх відповідність стандартам якості та безпеки, в тому числі системою НАССР. Незважаючи на те, що з березня 2013 року система НАССР є обов’язковою до впровадження на всіх українських підприємствах харчової промисловості, відповідає цим стандартам не так багато компаній. У більшості випадків це підприємства, які мали досвід експорту продуктів харчування на ринки країн ЄС до підписання Угоди про асоціацію.

Підприємства-виробники продуктів харчування і с / г продукції будуть мати труднощі з продажем навіть на території України, якщо вона не буде відповідати вищевказаним стандартам. Це означає, що виробникам вже сьогодні варто задуматися про впровадження стандартів НАССР на своїх підприємствах.

Передісторія НАССР

Як і ряд інших стандартів і технологій, система НАССР прийшла у харчову промисловість з військово-космічної сфери. Система НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points – аналіз ризиків і критичних точок контролю) була розроблена американським аерокосмічних агентством NASA в 1959 році для виробництва безпечних продуктів харчування для американських космонавтів. На початку 70-х років за підтримки ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров’я ООН) і ФАО (Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН), а також ряду інших інституцій система була адаптована згідно потреб масової харчової промисловості.

В ЄС дотримання стандартів НАССР є обов’язковим з грудня 1995 (Директива ЄС 93/43 / ЄЕС “Про гігієну харчових продуктів”). Міжнародним стандартом, який встановлює уніфіковані вимоги до застосування системи HACCP, є ISO 22000: 2005 “Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до всіх організацій харчового ланцюжка “, опублікований в 2005 році.

Вимоги НАССР вже є обов’язковими для українських виробників, проте не всі притримуються цих стандартів у своєму виробництві. Однак, кількість компаній, що успішно впровадили ХАССП зростає!

Причини, через які підприємства не поспішають запроваджувати HACCP

Навіть незважаючи на розроблену законодавчу базу, рівень впровадження НАССР на національних підприємствах харчової промисловості залишається низьким. Це викликано низкою факторів:

• інституції, чиї функції полягають у контролі якості та стандартів безпеки харчової продукції, виконують свою роботу неефективно;
• у підприємств немає чіткого розуміння, а отже, і стимулів впровадження системи HACCP через високі фінансові й трудові витрати, що необхідні для цього, а також відсутність державної підтримки;

• менеджмент більшості підприємств харчової промисловості до кінця не розуміє, що ці стандарти є запорукою конкурентоспроможності їх продукції і це значно полегшить вихід на ринки країн ЄС.

Які переваги чекають виробників, завдяки відповідності стандартам НАССР

Відповідно до зобов’язань, взятих на себе Україною в рамках Угоди про асоціацію, впроваджувати HACCP українським підприємствам все ж доведеться і чим швидше, тим краще.

Можна виділити наступні переваги впровадження стандартів HACCP для виробників:

• доступ на ринки країн-членів ЄС;
• підвищення конкурентоспроможності продукції, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;
• доведення технологічних стандартів виробництва продуктів харчування у відповідність до європейських;
• збільшення інвестиційної привабливості харчової галузі;
• економія коштів підприємствами за рахунок скорочення кількості зіпсованої продукції, а також випадків повернення через невідповідність вимогам якості та безпеки;
• підвищення кваліфікації персоналу підприємств харчової промисловості і т.д.

Більш детальну консультацію стосовно впровадження ХАССП в Україні, ви можете отримати у спеціалістів Сертіфіканта: задавайте питання в чаті і отримуйте зрозумілу відповідь

ТОВ "СЕРТИФІКАНТ", ЄДРПОУ 40777155 © 2015-2022 CERTIFICANT.org
https://certificant.org/uk/contacts/