• Українська
  • Русский

Вимоги Наказу Мінагрополітики №590 були розроблені відповідно до вимог законодавства України в сфері безпеки харчових продуктів, з урахуванням вимог міжнародного законодавства. Вони встановлюють положення, що стосуються:

  • Запровадження операторами ринку програм-передумов;
  • Розробки постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках;
  • Окремих процедур, що забезпечують результативне функціонування програм-передумов та системи НАССР;
  • Спрощеного підходу із застосування системи НАССР для певних операторів ринку.

Цей наказ по суті дає ясну схему розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР).

По-перше, в наказі можна знайти відповідь на питання, в чому полягає впровадження системи НАССР – багато про неї чули і навіть читали закон, але що і в якій послідовності робити розуміли всі.

По-друге, в наказі зазначається, які особливості повинні враховувати оператори ринку для успішної розробки, впровадження та застосування системи НАССР, наприклад, той факт, що вона стосується тільки безпечності харчових продуктів і не стосується їх якості.

Система НАССР не є автономною програмою, її основою є система заходів контролю, що складається з програм-передумов, які повинні бути запроваджені і підтримуватися належним чином. Такий підхід вимагає від персоналу потужностей підприємств харчової промисловості дотримання цих принципів, забезпечення знань та практичних навичок у розробленні, впровадженні систем управління безпечністю, їх ефективному функціонуванні.

 

Поза сумнівом, можна просто взяти в руки наказ №590 і спробувати його виконати, особливо з огляду на той факт, що він містить кілька зручних схем: таких як “Метод визначення значущості небезпечних факторів” або приклад “Дерева рішень для визначення критичних точок контролю”.

Але застосування цього нормативного акту без допомоги фахівців в області якості може наштовхнутися на деякі труднощі, адже програми-передумови системи НАССР повинні охоплювати 13 різноманітних процесів від планування приміщень, щоб уникнути перехресного забруднення, до маркування харчових продуктів та інформування споживачів. Ці програми повинні забезпечити все: від обліку параметрів навколишнього середовища (стану грунтів, повітря) при розміщенні потужностей до проведення операторами ринку аналізу плану облаштування території, приміщень, розміщення обладнання, зонування, розміщення комунікацій і т.д.

 

Крім десятка програм-передумов системи НАССР, наказ №590 конкретизує послідовність її розробки, визначаючи не тільки вимоги до персоналу, який зобов’язаний дотримуватися схеми, щоб уникнути неправильної розробки плану НАССР, а й всі моменти, на яких слід зосередитися: повний опис продукту, блок-схема технологічного процесу, аналіз небезпечних чинників, визначення критичних точок, способи моніторингу і процедури верифікації – всього 73 підпункти, кожен з яких має значення.

 

В цілому Наказ №590 з одного боку роз’яснює вимоги до розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР, з іншого демонструє, наскільки кропітким і складним може бути цей процес.

ТОВ "СЕРТИФІКАНТ", ЄДРПОУ 40777155 © 2015-2022 CERTIFICANT.org
https://certificant.org/uk/contacts/