• Українська
  • Русский

Харчова промисловість у всьому світі стикається з великою кількістю проблем, пов’язаних із безпекою харчових продуктів. В зв’язку з цим в міжнародній практиці було розроблено декілька систем і стандартів, які допомагають організувати виробництво продуктів таким чином, щоб убезпечити життя та здоров’я споживачів.

З іншої сторони недостатнє розуміння основних понять, приміром, ISO 22000 або  HACCP, та процесів систем управління безпекою харчових продуктів є однією з основних перешкод на шляху їх впровадження.

Перш ніж зануритися в з’ясування відмінностей між поняттями, потрібно з’ясувати, що означають основні абревіатури, якими ми надалі будемо оперувати. Їх всього чотири:

ISO — International Organization for Standardization, Міжнародна організація стандартизації, яка розробляє та публікує міжнародні стандарти.

ISO 22000 — міжнародний стандарт, розроблений Міжнародною організацією зі стандартизації, пов’язаний з безпекою харчових продуктів. Наразі чинним є стандарт ISO 22000:2018

FSMS — Food Safety Management System, Система управління безпекою харчових продуктів. Це документ, який визначає всю продукцію харчування, яка виробляється в тому чи іншому бізнесі, конкретизує всі небезпеки, пов’язані з виробництвом, способи контролю цих небезпек, систему моніторингу за контрольними заходами, які використовуються харчовими підприємствами, а також заходи, які впроваджені на випадок, якщо щось піде не так

HACCPHazard analysis and critical control points, Система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок. Досить нове в українському законодавстві поняття, визначене Законом №771 та Наказом Мінагрополітики №590

Враховуючи, що українські нормативні акти оперують саме латинськими абревіатурами на позначення цих понять, в подальшому ми також утримаємося від заміни їх на кирилічні, на зразок ХАССП, як іноді іменують систему НАССР.

Отже в чому полягає відмінність між ISO 22000 та HACCP?

ISO 22000 та HACCP — це стандарти безпеки продуктів харчування, які може впроваджувати будь-яка компанія, що бере участь у виробництві або обробці продуктів харчування. Компанії часто впроваджують їх одночасно, а менеджери перераховують їх через кому, іноді як тотожні, або дуже споріднені поняття. Відмінність полягає в тому, що HACCP — це конкретний процес для моніторингу потенційних небезпек, які можуть бути використані як самостійно, так і як частина ISO 22000, що є більш широкою системою управління безпекою харчових продуктів, що базується на принципах якості.

HACCP — це одна з частин ISO 22000.
Вона передбачає аналіз небезпек в критичних контрольних точках. Цей процес визначає що саме може загрожувати безпеці харчових продуктів — джерела бактерій або хімічне забруднення, наприклад. Критичні контрольні точки є точками виробництва або поводження з продуктами харчування, в яких ці небезпеки перестають бути потенційними загрозами і перетворюються на реальність. Система HACCP безпосередньо стосується цих небезпек і встановлює процедури для моніторингу мінливих критичних контрольних точок, таких як правильна температура зберігання чи прийнятний рівень чистоти. HACCP також включає в себе ведення точних записів і перевірку наявності постійних процедур контролю на підприємстві.

ISO 22000 — це система управління безпекою харчових продуктів (FSMS) у повному обсязі. За своїм масштабом вона виходить за межі фактичного виробництва, обігу, зберігання харчових продуктів. Система ISO 22000 включає в себе також такі речі, як визначення цілей, перегляд процедур управління та створення ефективних каналів зв’язку як в компанії, так і з сторонніми особами, такими як постачальники та регулятори. Вона передбачає розробку політики щодо безпеки продуктів харчування та процедуру відкликання продуктів у випадку, коли це стане необхідним.

ISO 22000 відповідає моделі ISO 9000 — серії стандартів ISO, які застосовуються при створенні та удосконаленні систем менеджменту якості організацій в будь-якій галузі. Стандарт ISO 22000 включає в себе вісім принципів управління якістю ISO 9000, такі як клієнтоорієнтованість, залучення працівників та прийняття рішень на основі фактів. А HACCP є частиною сьомого розділу ISO 22000, який називається “Планування та реалізація безпечних продуктів”.

Нарешті, вони різняться за своїм походженням. HACCP виникла в Сполучених Штатах, на базі керівних принципів та правил, викладених Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів. ISO 22000 — це світовий стандарт, створений Міжнародною організацією зі стандартизації. Він також включає вимоги інших важливих глобальних стандартів, таких, які діють в Європейському Союзі та Великобританії (British Retail Consortium).

Тож підсумовуючи можна зробити висновок, що ISO 22000 є стандартом системи управління безпекою харчових продуктів, а  HACCP — системою харчової безпеки, яка є складовою більш широкого поняття міжнародного стандарту.

ТОВ "СЕРТИФІКАНТ" ЄДРПОУ 40777155 © 2015-2020 CERTIFICANT.org
https://web-art.club/