• Українська
 • Русский

Ми допомагаємо розробляти й впроваджувати процедури, засновані на принципах HACCP (ХАССП) для будь-яких харчових підприємств України.

Забезпечувати належний рівень харчової безпеки повинні усі підприємства
та приватні підприємці, які беруть участь у ланцюжку створення, обробки
та надання харчової продукції – й в сегменті В2В і В2С. Це:

 • Виробники сировини, напівфабрикатів, інгредієнтів, кінцевої продукції
 • Транспортні та складські компанії
 • Заклади громадського харчування, ритейл, дистриб’ютори (торговельні мережі)
ХАССПом називають систему харчової безпеки, що полягає у постійно діючих, документально зафіксованих правилах (процедурах) на харчовому підприємстві.

Що є важливим:

 • Процедури, що засновані на принципах аналізу небезпечних факторів і контролю в критичних контрольних точках.
 • Виконання процедур повинно бути документально підтверджено веденням відповідних записів (наприклад, контроль температурних показників)
 • Система гнучка і створюється під конкретні потужності, а НЕ є шаблонно-однаковою для всіх!

2 основних закони, які повинні знати на будь-якому харчовому підприємстві:

1й: «Закон про харчову продукцію»: Закон України №771 від 23.12.1997 в редакції від 04.04.2018 «Про основні принципи та вимоги до безпеки і якості харчових продуктів»

дивитися закон >>

2й: «Закон про перевірки»: Закон України №2042 від 18.05.2017 «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя громадян»

дивитися закон >>

Перевірки на дотримання законодавства в сфері харчової безпеки на підприємствах України

Відповідно до вимог законодавства дана система буде перевірятися фахівцями «Держпродспоживслужби» (ДПСС) в Україні на різних потужностях поетапно протягом 3 років.


Порядок проведення перевірок від ДПСС:

з 20 вересня 2017 її перевіряють на потужностях, які працюють з харчовими продуктами, що мають у складі неперероблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей)

з 20 вересня 2018 її планово почнуть перевіряти на потужностях, які працюють з харчовими продуктами, у складі яких відсутні неперероблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей)

з 20 вересня 2019 її планово почнуть перевіряти і на малих потужностях, тобто у всіх підприємств і підприємців

Невиконання обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР тягне за собою накладення штрафу до 282 тисяч гривень! За ці гроші можна впровадити систему та отримати сертифікат преміум-класу від TUV з німецькою акредитацією. І ще залишиться на відпустку в Таїланді…

Детальніше ви можете прочитати в нашій статті >>

Замовте безкоштовну консультацію по НАССР

Наше зобов'язання:

Гарантовано телефонуємо протягом десяти хвилин
w

Наш принцип:

Даємо зрозумілі і професійні консультації

Наша особливість:

Орієнтуємо в законодавчих вимогах

Тема консультації:

ІНШІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

СЕРТИФІКАЦІЯ ISO 22000:2018
 • ISO 22000
 • FSSC 22000
 • IFS, BRC, GMP"
Мають бути наявні, у якості незалежного підтвердження того, що система дійсно впроваджена та підтримується при укладанні контрактів, участі у тендерах, для посилення іміджу компанії
СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ
 • Лабораторні випробування
 • Сертифікати відповідності
 • Торгові марки та етикетки
Можуть вимагати наявність, як свідчення ефективності діючої системи харчової безпеки, а також при укладанні контрактів, участі у тендерах, для посилення іміджу продукту та компанії.
РОЗРОБКА ТЕХНІЧНІХ УМОВ
 • Розробка стандарту на продукцію (ТУ)
 • Узгодження з відповідними органами
 • Внесення у реєстр нормативної документації
100% потрібно розробляти і мати у наявності, якщо на продукт компанії не існує державного стандарту (ДСТУ)

Як проходить впровадження системи харчової безпеки (НАССР)

Надаємо необхідний обсяг консультацій щодо впровадження ХАССП

1. Ви звертаєтеся в Сертифікант будь-яким зручним для Вас способом
2. Наш фахівець уточнює важливі моменти та відповідає на Ваші питання
3. Проводимо розрахунок та відправляємо Вам індивідуальну комерційну пропозицію
4. Ви вибираєте найбільш зручний варіант роботи

Результат: замовник, чітко розуміє порядок, терміни, вартість та варіанти з впровадження систем харчової безпеки. Без розмазування пюре по тарілці 🙂

Скріплюємо документально наші домовленості

1. Ви ухвалюєте рішення про співпрацю та її формат
2. Ми узгоджуємо та підписуємо договір
3. Ви здійснюєте попередню оплату робіт
4. Ми узгоджуємо параметри діагностичного аудиту

Результат: рішення про співпрацю та узгоджений план робіт, закріплені у договорі про надання відповідних послуг

Проводимо впровадження системи харчової безпеки (НАССР)

1. Проводиться діагностичний аудит і формується звіт по аудиту = план робіт
2. Проводиться навчання з питань системи харчової безпеки
3. Готуються документи і доводяться до робочого стану й зручного формату
4. Проводиться навчальний «Внутрішній аудит» впровадженої системи і формується звіт по аудиту

Результат: на підприємстві замовника в зазначених рамках проекту впроваджена і задокументована система харчової безпеки

Как проходит внедрение системы пищевой безопасности (НАССР)

Надаємо необхідний обсяг консультацій щодо впровадження ХАССП

1. Ви звертаєтеся в Сертифікант будь-яким зручним для Вас способом
2. Наш фахівець уточнює важливі моменти та відповідає на Ваші питання
3. Проводимо розрахунок та відправляємо Вам індивідуальну комерційну пропозицію
4. Ви вибираєте найбільш зручний варіант роботи

Результат: замовник, чітко розуміє порядок, терміни, вартість та варіанти з впровадження систем харчової безпеки. Без розмазування пюре по тарілці 🙂

Скріплюємо документально наші домовленості

1. Ви ухвалюєте рішення про співпрацю та її формат
2. Ми узгоджуємо та підписуємо договір
3. Ви здійснюєте попередню оплату робіт
4. Ми узгоджуємо параметри діагностичного аудиту

Результат: рішення про співпрацю та узгоджений план робіт, закріплені у договорі про надання відповідних послуг

Проводимо впровадження системи харчової безпеки (НАССР)

1. Проводиться діагностичний аудит і формується звіт по аудиту = план робіт
2. Проводиться навчання з питань системи харчової безпеки
3. Готуються документи і доводяться до робочого стану й зручного формату
4. Проводиться навчальний «Внутрішній аудит» впровадженої системи і формується звіт по аудиту

Результат: на підприємстві замовника в зазначених рамках проекту впроваджена і задокументована система харчової безпеки

Принципи системи ХАССП (HACCP) –
безпека продуктів харчування

Принципы системы ХАССП (HACCP)

Принципы системы ХАССП (HACCP) – безопасность продуктов питания

1. Аналіз небезпек

Проводиться після створення групи HACCP, опису сировини, пакування та готової продукції, побудови та підтвердження блок-схеми технологічного процесу. Щоб розпочати виявлення небезпеки треба мати уяву про методи їх усунення. Групі HACCP слід ознайомитись з оновленою інформацією про актуальні типи небезпек, видах контролю ризиків та про заходи їх попередження.

2. Визначення ККТ

Критичні контрольні точки особливо точно вказують на процеси, що потребують особливої уваги. Кількість ККТ ніяк не обмежена і залежить від складності технологічного процесу, властивостей сировини та інших умов

3. Встановлення критичних меж

Критична межа – це максимальний або мінімальний параметр, у межах якого можуть контролюватись біологічні, хімічні та фізичні параметри у конкретній ККТ. Встановлювати значення критичних меж потрібно згідно з нормативно-правовими актами стандартів галузі та наукових даних.

4. Розробка системи моніторингу

У процедуру контролю входять усі спостереження за ККТ для забезпеченні відповідності критичним межам. На кожну ККТ встановлюються наступні параметри:
• об’єкт моніторингу;
• методи моніторингу;
• безперервність або періодичність процедур контролю;
• допустима похибка вимірів;
• відповідальні особи;

5. Коригуючі дії

Після визначення ККТ та критичних меж, група HACCP розробляє план коригуючих дій на випадок виникнення відхилення параметрів процесу від критичних меж. У випадку виявлення невідповідності проводиться коригування – усунення виявленої небезпеки. Далі, у плані коригуючих дій мають бути описані дії, що направлені на усунення причин наявних ризиків або іншої невідповідності в ККТ.

6. Верифікація

Процедури перевірки проводяться для того, щоб визначити та підтвердити дієвість плану ХАССП та відповідність системи цьому плану. Такі процедури відрізняються від методів моніторингу та містять у собі додаткові випробування, процедури та методи тестування.

7. Ведення документації

Під останнім етапом розробки плану HACCP розуміють створення актуальної документації, що підтверджує виконання усіх попередніх кроків. Періодичні перевірки (внутрішні аудити) на підприємстві проводяться із застосуванням власних методів процедур та тестів. У ході таких перевірок і визначають відповідність системи плану HACCP, та при наявності невідповідностей, вносять можливі коригування з оновленням облікової документації.

национальный» сертификат ДСТУ ISO 22000 Сфера бізнесу:

 • Переробка молока, виробництво вершкового масла і сухого знежиреного молока
 • Рішення:
  • «Національний» сертифікат ДСТУ ISO 22000
 • Результат:
  • Підприємство вийшло на ринок Близького і Далекого Сходу,
  • За перші 8 місяців з 0% пройшов зростання до 3% продажів на експорт,
  • За період продано більше 500 тонн сухого знежиреного молока і 500 тонн вершкового масла, а це понад 1 млн. 750 тис євро виручки тільки за масло
Сфера бізнесу:
переробка молока, виробництво вершкового масла
Рішення:
«Міжнародний» сертифікат FSSC 22000
Результат:
Компанія вийшла на ринок ЄС з 100% продажем всього свого вершкового масла у Європу

7 причин працювати з нами

Працюємо ПРОЗОРО
з ПДВ та БЕЗ ПДВ

Ми підписуємо договір про надання послуг зі зручною для конкретного клієнта податковою формою: з ПДВ 20% та без ПДВ

Досвід менеджменту
понад 9 років

Знаємо специфіку впровадження систем від НАССР та ISO 22000 для будь-якого виду діяльності

Комерційні Пропозиції
 індивідуальні 

Ми цінуємо довіру клієнтів, саме тому даємо гарантію відсутності "котів в мішках". Усі наявні у комерційній пропозиції ціни вказано «під ключ».

СУПРОВІД КОЖНОГО КРОКУ

Кожен наш крок виконується за корпоративним стандартом. Ми користуємось самі тим, що пропонуємо нашім замовникам

Робота без
посередників

Компанія СЕРТИФІКАНТ – "перші руки": ми не перепродаємо чужі послуги, а професійно "виробляємо" їх самі

Експерти-консультанти
у штаті

Одне із нашіх правил - "працювати як у Європі. Саме тому, наші Експерти "оформлені"

Вирішення
усіх питань

Усі питання ми вирішуємо самостійно. Клієнти отримують результат, економлять свій час, гроші та нерви. Ми слідкуємо за тим, щоб бути для клієнта «золотою рибкою», а не тягарем

Нашими клієнтами вже стали

Відгуки клієнтів

Центр сертификации

ПАО «Князя Трубецкого»

Центр сертификации для ПАО «Князя Трубецкого»

«Только Вы объяснили в трех словах суть работы и точную конечную цифру»

Центр сертификации

ООО «АТЗК» («ТНК»)

Центр сертификации для ООО «АТЗК» («ТНК»)

«Выбор компании, в которой осуществлялась сертификация прежде всего исходила из критериев: цена-качества ... сроки»

Центр сертификации

ООО «БЛГ Види Логистик»

Центр сертификации для ООО «БЛГ Види Логистик»

«Провели внутренний тендер и выбрали наиболее актуальное предложение по отношению "цена-качество". При этом, Ваша репутация и возможности оказались значительнее и весомее, чем у остальных»

Центр сертификации

ООО «Коммуникации и Инженерные Сети»

Центр сертификации для ООО «Коммуникации и Инженерные Сети»

«Подал онлайн заявку на несколько таких компаний, как ваша в субботу, а ответили только вы, причем и сразу и вообще»

Центр сертификации

Стоматологическая клиника «Доктор Зуб»

Центр сертификации для Стоматологическая клиника «Доктор Зуб»

«Мы выбираем только по рекомендации других наших подрядчиков и партнеров»

Центр сертификации

ООО «АНА-КОСМО»

Центр сертификации для ООО «АНА-КОСМО»

«Остановились на Вас, потому что порекомендовали наши юристы»

Куди звернутися?

Телефонуйте
в будь-який день з 09:00 до 18:00
+38 (068) 663-9000
+38 (093) 753-9000
+38 (066) 933-9009

Задавайте питання по e-mail
цілодобово 24/7
inbox@certificant.org

Завітайте на каву:
з 9.00 до 18.00, окрім суботи та неділі
м.Черкаси, вул.Смілянська 44/1, оф.303

ТОВ "СЕРТИФІКАНТ" ЄДРПОУ 40777155 © 2015-2020 CERTIFICANT.org
https://web-art.club/